نمایه نویسندگان

آ

 • آسوده، احمد نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 325-338]
 • آلبوشوکه، سید نادر بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 403-416]

ا

 • ابرغانی، اکبر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 339-352]
 • احمدی، احمد پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 463-476]
 • احمدی، محمدرضا مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • احمدی پور، بهنام تاثیر گیاه گزنه Urtica dioica)) بر پارامترهای سرم و بیان ژن‌های نیتریک اکسید سنتتاز و اندوتلین‌1 در جوجه‌های گوشتی درگیر با فشار خون ریوی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 501-512]
 • احمدی همدانی، محمود تعیین محدوده مرجع فراسنجه‌های بیوشیمیایی سرم گوسفندان بالغ سنگسری به روش Reference Value Advisor [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 425-434]
 • اسماعیل خانیان، سعید بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 403-416]
 • اسماعیل خانیان، سعید تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 541-552]
 • اصغری، بتول تجزیه فیلوژنی و تکاملی بر مبنای توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن لپتین در شترهای منطقه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 275-285]
 • افضلی، نظر اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 489-500]
 • اله رسانی، علی اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 489-500]
 • امیربیک، احسان اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت‌‌های خون، سیستم‌ ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 69-80]
 • انصاری مهیاری، سعید بهبود ارزیابی ژنومی گاوهای هلشتاین با استفاده از ماتریس روابط ژنومی بر پایه اطلاعات هاپلوتایپ ها [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 393-402]
 • ایزدنیا، حمیدرضا تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 541-552]

ب

 • بازگیری، مریم تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 109-115]
 • باشتنی، مسلم تعیین خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، ارزش غذایی و قابلیت هضم شکمبه‌ای- رو‌ده‌ای برگ بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 477-488]
 • بحری بیناباج، فاطمه تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-139]
 • بختیاری زاده، محمدرضا آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • بختیاری زاده، محمدرضا مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]
 • بختیاری زاده، محمدرضا بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 403-416]
 • بختیاری زاده، محمدرضا تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 541-552]
 • برخوردار، محسن مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • برزگر، حسن تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 367-379]
 • بلوکی، زهرا استفاده از آنتی‌اکسیدان الاژیک اسید برای بهبود کیفیت اسپرم انجماد-یخ‌گشایی شده در قوچ نژاد قزل [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 140-151]
 • بیات کوهسار، جواد تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 311-323]
 • بیگی نصیری، محمدتقی برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • بیگی نصیری، محمدتقی تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 109-115]
 • بی همتا، گلناز تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-139]

پ

 • پورآزادی، زینب اثرات پرتوتابی بیم الکترون بر میزان گوسیپول، ترکیب شیمیایی و الگوی اسیدهای چرب تخم‌پنبه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-68]
 • پیرخضرانیان، زانا تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 131-139]
 • پیری، مجتبی تجزیه فیلوژنی و تکاملی بر مبنای توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن لپتین در شترهای منطقه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 275-285]

ت

 • تاسلی، گلناز بررسی اثر روش‌های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-462]
 • تقی زاده، اکبر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای ورمی‌کمپوست مکمل شده با مقادیر محتویات شکمبه‌ای، ضایعات میوه و سبزیجات و ضایعات قارچ صدفی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • تقی زاده، اکبر اثر افزودنی‌های باکتریایی و پری‌بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 179-193]
 • تقی زاده، وحید مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]

ج

 • جانمحمدی، حسین ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای ورمی‌کمپوست مکمل شده با مقادیر محتویات شکمبه‌ای، ضایعات میوه و سبزیجات و ضایعات قارچ صدفی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • جانمحمدی، حسین تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجاله‌های سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 381-391]
 • جباری، رقیه تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجاله‌های سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 381-391]
 • جعفری، مجید اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 435-447]
 • جهان آرا، مطلب تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • جهانی عزیزآبادی، حسین بررسی اثر روش‌های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-462]
 • جوادمنش، علی آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • جوادمنش، علی مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]

چ

 • چاجی، مرتضی تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 339-352]

ح

 • حسانی، ژیلا آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • حسن آبادی، احمد اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت‌‌های خون، سیستم‌ ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 69-80]
 • حسن آبادی، احمد تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 525-540]
 • حسین خانی، علی اثر افزودنی‌های باکتریایی و پری‌بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 179-193]
 • حسین خانی، علی تعیین ارزش تغذیه‌ای هفت گونه از علف‌های هرز مزارع یونجه با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 195-208]
 • حسینی نصر، حسین برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • حسینی واشان، سیدجواد ارزیابی صفات عملکردی، کیفی و کلسترول تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تعادل آنتی‌اکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار تغذیه شده با تفاله هسته انار و مولتی‌آنزیم [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 225-236]
 • حسینی واشان، سیدجواد اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 489-500]
 • حیدرپور، محمد عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره‌های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل‌های آلی کروم و سلنیوم [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]

خ

 • خداوردی، رضا تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌فرنگی فرآوری‌شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-162]
 • خواجعلی، فریبرز تاثیر گیاه گزنه Urtica dioica)) بر پارامترهای سرم و بیان ژن‌های نیتریک اکسید سنتتاز و اندوتلین‌1 در جوجه‌های گوشتی درگیر با فشار خون ریوی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 501-512]

د

 • داداشی، ملیحه تعیین ارزش تغذیه‌ای هفت گونه از علف‌های هرز مزارع یونجه با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 195-208]
 • داشاب، غلامرضا تجزیه فیلوژنی و تکاملی بر مبنای توالی نوکلئوتیدی جایگاه ژن لپتین در شترهای منطقه سیستان و بلوچستان [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 275-285]
 • دانش مسگران، محسن بررسی تاثیر pH و اسانس‌های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-178]
 • دقیق کیا، حسین استفاده از آنتی‌اکسیدان الاژیک اسید برای بهبود کیفیت اسپرم انجماد-یخ‌گشایی شده در قوچ نژاد قزل [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 140-151]

ر

 • ربانی شکوه، مریم بررسی اثر پودر و عصاره الکلی کرم‌خاکی(Eisenia fetida) بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، آنزیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی در خروس‌های آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • روشنفکر، هدایت اله برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • روشنفکر، هدایت اله تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 339-352]

ز

 • زابلی، خلیل بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • زابلی، خلیل پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 463-476]
 • زرقی، حیدر تأثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‌وساز، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام جو بدون پوشینه در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 513-523]
 • زمانی، پویا بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]

س

 • ساکی، سارا بررسی تاثیر pH و اسانس‌های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-178]
 • ساکی، علی اصغر پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 463-476]
 • سالاری، سمیه اثرات پرتوتابی بیم الکترون بر میزان گوسیپول، ترکیب شیمیایی و الگوی اسیدهای چرب تخم‌پنبه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 61-68]
 • سرگلزایی، مهدی بهبود ارزیابی ژنومی گاوهای هلشتاین با استفاده از ماتریس روابط ژنومی بر پایه اطلاعات هاپلوتایپ ها [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 393-402]
 • سلطانی، مهدی شناسایی مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس (Map) در گاوهای شیری استان کرمان با استفاده از روش‌های کشت میکروبی، PCR و nested PCR [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 263-273]
 • سید شریفی، رضا تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 81-95]
 • سید شریفی، رضا تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • سیف دواتی، جمال تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 81-95]
 • سیف دواتی، جمال تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • سیف زاده، صیاد تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]

ش

 • شنکل، فلاویو بهبود ارزیابی ژنومی گاوهای هلشتاین با استفاده از ماتریس روابط ژنومی بر پایه اطلاعات هاپلوتایپ ها [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 393-402]
 • شیخلو، محمدرضا برآورد اندازه مؤثر جمعیت گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش‌های مختلف مبتنی بر تجزیه و تحلیل شجره [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-247]

ص

 • صاحبی اعلا، فاطمه تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 525-540]
 • صادقی، کیان ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای ورمی‌کمپوست مکمل شده با مقادیر محتویات شکمبه‌ای، ضایعات میوه و سبزیجات و ضایعات قارچ صدفی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • صالح پور‍‍‍، کلثوم اثر برگ مورد بر هضم‌پذیری، برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای و گونه‌های پروتوزوا در گوسفند عربی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 353-365]
 • صفری، امید مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • صفری، رشید برآورد اندازه مؤثر جمعیت گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش‌های مختلف مبتنی بر تجزیه و تحلیل شجره [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-247]
 • صفری، رشید تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 311-323]

ط

 • طاطار، احمد تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 367-379]
 • طباطبایی، محمد مهدی پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 463-476]
 • طباطبایی وکیلی، صالح اثر آنتی‌اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه‌های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 287-296]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌فرنگی فرآوری‌شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-162]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 311-323]
 • طهمورث پور، مجتبی آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • طهمورث پور، مجتبی مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 249-262]
 • طهمورث پور، مجتبی بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 403-416]
 • طهمورث پور، مجتبی تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 541-552]
 • طیموری، حمید تأثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‌وساز، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام جو بدون پوشینه در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 513-523]

ع

 • عبدی بنمار، حسین تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • عبدی قزلجه، عین اله برآورد اندازه مؤثر جمعیت گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش‌های مختلف مبتنی بر تجزیه و تحلیل شجره [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-247]
 • علائی باهر، سیما اثر افزودنی‌های باکتریایی و پری‌بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 179-193]
 • علیایی، مجید اثرات اسید چرب لینولئیک کونژوگه (CLA) در جیره مرغان تخم‌گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ در دما و زمان‌های مختلف نگهداری آن [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • علی پور، داریوش بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • علی پور، فرشته بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • علی پور، فرشته بررسی تاثیر pH و اسانس‌های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-178]
 • علیزاده ماسوله، علیرضا بررسی اثر پودر و عصاره الکلی کرم‌خاکی(Eisenia fetida) بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، آنزیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی در خروس‌های آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • علی عربی، حسن بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]

غ

 • غزنوی، طاهره ارزیابی صفات عملکردی، کیفی و کلسترول تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و تعادل آنتی‌اکسیدانی مرغ‌های تخم‌گذار تغذیه شده با تفاله هسته انار و مولتی‌آنزیم [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 225-236]
 • غفوری کسبی، فرهاد بررسی عملکرد الگوریتم هوشمند تجزیه مقدار تکین (SVD) در بازیابی ژنوتیپ‌های از دست رفته در سناریوهای مختلف از تعداد نشانگر، اندازه جمعیت و فراوانی آلل نادر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 553-560]
 • غلامی، زینب بررسی اثر روش‌های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-462]
 • غیاثی، سید احسان تعیین خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، ارزش غذایی و قابلیت هضم شکمبه‌ای- رو‌ده‌ای برگ بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 477-488]

ف

 • فتاح نیا، فرشید بررسی اثر روش‌های مختلف خشک کردن برگ بلوط گونه Q. persica و افزودن پلی‎اتیلن‎گلیکول بر غلظت ترکیبات فنولی، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-462]
 • فتح الله زاده، لیلا اثرات اسید چرب لینولئیک کونژوگه (CLA) در جیره مرغان تخم‌گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ در دما و زمان‌های مختلف نگهداری آن [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • فرهنگ فر، سید همایون تعیین خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، ارزش غذایی و قابلیت هضم شکمبه‌ای- رو‌ده‌ای برگ بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 477-488]
 • فروتن، مهرنوش بهبود ارزیابی ژنومی گاوهای هلشتاین با استفاده از ماتریس روابط ژنومی بر پایه اطلاعات هاپلوتایپ ها [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 393-402]
 • فولادی، مصطفی تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 81-95]
 • فیاضی، جمال برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 97-107]
 • فیاضی، جمال تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 109-115]
 • فیاضی، جمال اثر آنتی‌اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه‌های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 287-296]

ق

 • قربانی، محمدرضا تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 367-379]
 • قربانی، محمدرضا اثر برگ مورد بر هضم‌پذیری، برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای و گونه‌های پروتوزوا در گوسفند عربی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 353-365]

ک

 • کاظمی مهرجردی، حسین عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره‌های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل‌های آلی کروم و سلنیوم [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • کرد زنگنه، صادق تاثیر سطوح مختلف عصاره برگ پسته وحشی بر عملکرد، جمعیت میکروبی سکوم و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 367-379]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر بررسی اثر پودر و عصاره الکلی کرم‌خاکی(Eisenia fetida) بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، آنزیم‌های کبدی و فراسنجه‌های خونی در خروس‌های آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • کیانفر، روح اله اثرات اسید چرب لینولئیک کونژوگه (CLA) در جیره مرغان تخم‌گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ در دما و زمان‌های مختلف نگهداری آن [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • کیانفر، روح اله تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجاله‌های سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 381-391]
 • کیهانی یزدی، حسن اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 489-500]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم تأثیر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل سوخت‌وساز، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام جو بدون پوشینه در جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 513-523]
 • گلیان، ابوالقاسم تأثیر سطوح و منابع متیونین و جایگزینی آن با بتائین بر عملکرد و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی در دو شرایط دمایی متداول و تنش گرمایی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 525-540]
 • گنجی، فاطمه تعیین خصوصیات آنتی‌اکسیدانی، ارزش غذایی و قابلیت هضم شکمبه‌ای- رو‌ده‌ای برگ بنه (Pistacia atlantica) به روش کیسه‌های نایلونی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 477-488]
 • گودر تله جردی، علی بررسی عملکرد الگوریتم هوشمند تجزیه مقدار تکین (SVD) در بازیابی ژنوتیپ‌های از دست رفته در سناریوهای مختلف از تعداد نشانگر، اندازه جمعیت و فراوانی آلل نادر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 553-560]

ل

 • لطیفی، میثم آنالیز ژنتیکی کروموزم‌های اتوزومی و وابسته به جنس صفات قبل از شیرگیری در گوسفند مهربان [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 417-424]

م

 • مجتهدی، محسن اثرات جاذب آلومینوسیلیکاته نانو ساختار فرآوری شده فیزیکی بر عملکرد، وزن نسبی اجزای لاشه و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خونی جوجه‎ گوشتی تحت چالش با آفلاتوکسین B1 [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 489-500]
 • محمدآبادی، طاهره اثر برگ مورد بر هضم‌پذیری، برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای و گونه‌های پروتوزوا در گوسفند عربی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 353-365]
 • محمدزاده، حمید اثر افزودنی‌های باکتریایی و پری‌بیوتیکی بر ترکیب شیمیایی، تولید گاز و پایداری هوازی سیلاژ ذرت [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 179-193]
 • محمدزاده، حمید تعیین ارزش تغذیه‌ای هفت گونه از علف‌های هرز مزارع یونجه با استفاده از روش‌های آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 195-208]
 • محمدی، صدیقه اثر آنتی‌اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه‌های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 287-296]
 • مقدم، غلامعلی ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه پذیری شکمبه‌ای ورمی‌کمپوست مکمل شده با مقادیر محتویات شکمبه‌ای، ضایعات میوه و سبزیجات و ضایعات قارچ صدفی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 11-22]
 • ملکی، مصطفی بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 35-46]
 • ممویی، مرتضی اثر آنتی‌اکسیدانی ملاتونین بر فراسنجه‌های کیفی منی قوچ عربی بعد از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 287-296]
 • ممویی، مرتضی تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 339-352]
 • منصوری، هرمز تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 339-352]
 • مهدی پور، مهدیه استفاده از آنتی‌اکسیدان الاژیک اسید برای بهبود کیفیت اسپرم انجماد-یخ‌گشایی شده در قوچ نژاد قزل [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 140-151]
 • موسائی، امیر عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره‌های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل‌های آلی کروم و سلنیوم [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • میرزاده، خلیل تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان به‌صورت انفرادی یا مخلوط در شترهای یک کوهانه [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 339-352]
 • میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • میرقلنج، سیدعلی اثرات اسید چرب لینولئیک کونژوگه (CLA) در جیره مرغان تخم‌گذار بر عملکرد تولید و صفات کیفی تخم‌مرغ در دما و زمان‌های مختلف نگهداری آن [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 209-223]
 • میرقلنج، سیدعلی تعیین ترکیبات شیمیایی و کیفیت پروتئین برخی از کنجاله‌های سویای داخلی و وارداتی و کنجاله گلوتن ذرت با روش‌های شیمیایی و بیولوژیکی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 381-391]

ن

 • ناصریان، عباسعلی عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره‌های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل‌های آلی کروم و سلنیوم [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • ناصریان، عباسعلی مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • ناصریان، عباسعلی تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌فرنگی فرآوری‌شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-162]
 • ناصریان، عباسعلی تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 311-323]
 • ناصریان، عباسعلی نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 325-338]
 • ناصریان، عباسعلی اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 435-447]
 • نجفی، ابوذر استفاده از آنتی‌اکسیدان الاژیک اسید برای بهبود کیفیت اسپرم انجماد-یخ‌گشایی شده در قوچ نژاد قزل [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 140-151]
 • نجفی، شهرام پاسخ هضمی گوسفند مهربان به شکل فیزیکی دانه جو و استفاده از موننسین در جیره [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 463-476]
 • نصیری، محمدرضا آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 117-130]
 • نصیری، محمدرضا بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 403-416]
 • نصیری، محمدرضا تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 541-552]
 • نصیری مقدم، حسن اثر سطوح مختلف پودر عصاره گیاه یوکا (Yucca Schidigera) در جیره غذایی بر عملکرد، متابولیت‌‌های خون، سیستم‌ ایمنی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 69-80]
 • نعمتی، ذبیح اله برآورد اندازه مؤثر جمعیت گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش‌های مختلف مبتنی بر تجزیه و تحلیل شجره [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-247]
 • نقدی، ندا نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 325-338]
 • نور افکن، فاطمه تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 81-95]

و

 • واحدی، وحید تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 23-33]
 • وکیلی، سید علیرضا بررسی تاثیر pH و اسانس‌های رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 163-178]
 • ولی زاده، رضا عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره‌های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل‌های آلی کروم و سلنیوم [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-10]
 • ولی زاده، رضا مقایسه تأثیر استفاده از پودر کرم توبیفکس (Tubifex tubifex) پرورشی و تجاری در جیره غذایی بر شاخص‌های رشد و ایمنی ماهی آنجل (Pterophylum scalare) قبل و بعد از تنش هوا [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 297-310]
 • ولی زاده، رضا تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ بوته گوجه‌فرنگی فرآوری‌شده با سطوح مختلف تفاله خشک چغندرقند به روش کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-162]
 • ولی زاده، رضا تأثیر استفاده از کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 311-323]
 • ولی زاده، رضا نقش مکمل روی (Zn) بر عملکرد بره‌های پرواری: فراتحلیل [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 325-338]
 • ولی زاده، رضا اثر سن از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی و اقتصادی میش و بره بلوچی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 435-447]