نمایه نویسندگان

آ

 • آذرفر، آرش تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه‌های تخمیری، مقدار آنزیم‌های سلولازی وتولید پروتئین میکروبی شکمبه بره‌های نر لری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 424-436]
 • آقایی، علی بررسی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات خرما بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 210-220]
 • آگاه، محمد جواد اثرات 1-25 دی‌هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 41-56]
 • آهنی آذری، مجتبی خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 84-92]
 • آهنی آذری، مجتبی برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 135-145]
 • آهنی آذری، مجتبی مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-470]

ا

 • ابراهیمی خرم آبادی، الیاس اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 146-157]
 • احمدی، مرجان آنالیز آثار متقابل افزایشی، غلبه و ایمپرینتینگQTL با هچ و جنس روی برخی صفات کروموزوم 5 بلدرچین ژاپنی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • ادریس، محمدعلی تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله‌های گاو هلشتاین استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 104-112]
 • اسدزاده هروی، سعیده اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 413-423]
 • اسلامی، زهرا اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 284-299]
 • اسمعیلی زاده کشکوئیه، علی آنالیز آثار متقابل افزایشی، غلبه و ایمپرینتینگQTL با هچ و جنس روی برخی صفات کروموزوم 5 بلدرچین ژاپنی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • افروزی، سپیده اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 314-327]
 • اکبری پابندی، کامران تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره‌های افشاری در حال رشد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 24-40]
 • امانلو، حمید تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره‌های افشاری در حال رشد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 24-40]
 • امیرپورنجف آبادی، حامد تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله‌های گاو هلشتاین استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 104-112]
 • امینی، کیومرث اثرات گیرنده‌های مرکزی هیستامین و سیستم هیستامینرژیک بر میزان مصرف آب و خوراک در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-83]
 • انصاری پیرسرائی، زربخت تأثیر استفاده از عصاره آبی کاسنی، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • انصاری مهیاری، سعید تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله‌های گاو هلشتاین استان اصفهان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 104-112]

ب

 • بابادی، لیلا مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای نجدی تغذیه شده با سرشاخه کامل برهان یا علوفه یونجه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 12-23]
 • بحرینی بهزادی، محمد رضا تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 376-386]
 • بختیاری زاده، محمدرضا پیش‌بینی ژن‌های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 484-497]
 • بنایان اول، محمد اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • بیدار، نسیم اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 328-339]

پ

 • پناهی درچه، زهرا اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمون‌های تیروئیدی، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون میش‌ها و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 400-412]
 • پناهی ها، پدرام اثر منبع و مقدار نشاسته در جیره دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی تلیسه‌های هلشتاین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 170-184]

ت

 • تهامی، زهرا اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، متابولیت‌های سرم خون و فعالیت آنزیمی در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 446-460]
 • توکلی نسب، فاطمه مقایسه اثرات پودر زرشک با سین‌بیوتیک و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 196-209]

ج

 • جلیلی، محسن ارزیابی کارآیی استفاده از منابع چربی اشباع و غیر اشباع در جیره بر عملکرد و لیپیدهای خون جوجه‌های گوشتی با دو سطح انرژی قابل متابولیسم [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 340-356]
 • جمالی، محمدرضا بررسی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات خرما بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 210-220]

چ

 • چاجی، مرتضی مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای نجدی تغذیه شده با سرشاخه کامل برهان یا علوفه یونجه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 12-23]
 • چاجی، مرتضی بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 158-169]
 • چاجی، مرتضی بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 300-313]
 • چوبینه، طاهره بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 498-506]

ح

 • حاجی لو، مصطفی تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره‌های افشاری در حال رشد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 24-40]
 • حسن آبادی، احمد اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 328-339]
 • حسنی، سعید برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 135-145]
 • حسنی، سعید مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-470]
 • حسینی، سید محمد اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، متابولیت‌های سرم خون و فعالیت آنزیمی در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 446-460]
 • حسینی واشان، سیدجواد تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم کنجاله سیاه ‌دانه با استفاده از خروس‌های بالغ و مدل‌های پیش‌‌بینی AMEn [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 437-445]

خ

 • خاوری، عاطفه بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 498-506]
 • خدایی مطلق، مهدی بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 498-506]
 • خیرخواه، زهرا مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-470]

د

 • دانش مسگران، محسن اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 146-157]
 • دربندی، نیلوفر بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 498-506]
 • دستار، بهروز تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه‌های تخمیری، مقدار آنزیم‌های سلولازی وتولید پروتئین میکروبی شکمبه بره‌های نر لری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 424-436]
 • دقیق کیا، حسین اثر عصاره نسترن بر پارامترهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمای منی پس از فرآیند انجماد-یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 387-399]
 • دوستی، فرانک تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه‌های تخمیری، مقدار آنزیم‌های سلولازی وتولید پروتئین میکروبی شکمبه بره‌های نر لری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 424-436]

ر

 • رأفت، سید عباس شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 363-375]
 • رخشانی نژاد، مهدیه برآورد همبستگی ژنتیکی بین سخت‌زایی با صفات تولیدی، تولید مثل و وزن تولد در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل خطی آستانه‌ای بیزی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 255-267]
 • رشید، حسین بررسی عوامل مؤثر بر سلول‌های بدنی شیر و تخمین فراسنجه‌های آن در گاوهای شیری هلشتاین استان خراسان رضوی به روش رگرسیون تصادفی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • رضایی، منصور تأثیر استفاده از عصاره آبی کاسنی، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • رضویان، سمیرا اثر عصاره نسترن بر پارامترهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمای منی پس از فرآیند انجماد-یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 387-399]
 • رکوعی، محمد برآورد همبستگی ژنتیکی بین سخت‌زایی با صفات تولیدی، تولید مثل و وزن تولد در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل خطی آستانه‌ای بیزی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 255-267]

ز

 • زابلی، خلیل اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 314-327]
 • زاهدی دیزج یکان، یونس توالی‌ یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام‌های اهلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 229-239]
 • زره داران، سعید خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 84-92]
 • زره داران، سعید مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-470]
 • زکی زاده، سونیا بررسی عوامل مؤثر بر سلول‌های بدنی شیر و تخمین فراسنجه‌های آن در گاوهای شیری هلشتاین استان خراسان رضوی به روش رگرسیون تصادفی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • زمانی، پویا اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 314-327]

س

 • ساری، محسن بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 300-313]
 • سالاری، سمیه بررسی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات خرما بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 210-220]
 • سپهری، رحیمه شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 363-375]
 • سپهوند، اصغر تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه‌های تخمیری، مقدار آنزیم‌های سلولازی وتولید پروتئین میکروبی شکمبه بره‌های نر لری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 424-436]
 • سخاوتی، محمدهادی مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-470]
 • سید شریفی، رضا توالی‌ یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام‌های اهلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 229-239]
 • سید شریفی، رضا برآورد ارزش‌های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از مدل زیست اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 240-254]
 • سید شریفی، رضا اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 284-299]
 • سیف دواتی، جمال برآورد ارزش‌های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از مدل زیست اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 240-254]
 • سیف دواتی، جمال اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 284-299]

ش

 • شادپرور، عبدالاحد بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 113-124]
 • شاکری، پدرام پیش‌بینی ژن‌های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 484-497]
 • شاکری، محمدتقی تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 507-516]
 • شالباف، سعید اثرات گیرنده‌های مرکزی هیستامین و سیستم هیستامینرژیک بر میزان مصرف آب و خوراک در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-83]
 • شاهلیزاده، زهرا تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره‌های افشاری در حال رشد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 24-40]
 • شجاع غیاث، جلیل شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 363-375]
 • شلایی، مصیب اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی بر عملکرد، خصوصیات لاشه، متابولیت‌های سرم خون و فعالیت آنزیمی در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 446-460]
 • شهدادی، علیرضا ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 93-103]

ص

 • صارمی، بهنام بررسی عوامل مؤثر بر سلول‌های بدنی شیر و تخمین فراسنجه‌های آن در گاوهای شیری هلشتاین استان خراسان رضوی به روش رگرسیون تصادفی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • صالح، حسن اثرات 1-25 دی‌هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 41-56]
 • صالحی نسب، مونا خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 84-92]
 • صالحی نسب، مونا مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 461-470]
 • صفدری شاهرودی، مریم برآورد همبستگی ژنتیکی بین سخت‌زایی با صفات تولیدی، تولید مثل و وزن تولد در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل خطی آستانه‌ای بیزی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 255-267]
 • صلاحی، صفورا اثرات گیرنده‌های مرکزی هیستامین و سیستم هیستامینرژیک بر میزان مصرف آب و خوراک در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-83]

ط

 • طاهرپور، کامران مقایسه اثرات پودر زرشک با سین‌بیوتیک و آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 196-209]
 • طباطبایی، محمد مهدی اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 314-327]
 • طباطبایی وکیلی، صالح بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 158-169]
 • طباطبایی وکیلی، صالح بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 300-313]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 146-157]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 413-423]
 • طهمورث پور، مجتبی ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 93-103]
 • طهمورث پور، مجتبی تأثیر دقت برآورد اثرات جایگاه‌های ژن‌های کمی (QTL) بر انتخاب به کمک مارکرهای ژنتیکی با در نظر گرفتن انحراف غالبیت [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 357-362]

ع

 • عبادی، مکیه بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 158-169]
 • عباسی، مختار علی بررسی عوامل مؤثر بر سلول‌های بدنی شیر و تخمین فراسنجه‌های آن در گاوهای شیری هلشتاین استان خراسان رضوی به روش رگرسیون تصادفی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 471-483]
 • عبدالله پور، روح الله برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 135-145]
 • عبدی بنمار، حسین اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 284-299]
 • علیجانی، صادق شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 363-375]
 • علیزاده، امین تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 507-516]
 • علی عربی، حسن اثر بلوک اوره-ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خون و شکمبه بره‌های نر مهربان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 314-327]
 • علی عربی، حسن اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمون‌های تیروئیدی، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون میش‌ها و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 400-412]

غ

 • غزنوی، طاهره تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم کنجاله سیاه ‌دانه با استفاده از خروس‌های بالغ و مدل‌های پیش‌‌بینی AMEn [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 437-445]

ف

 • فرجی آروق، هادی برآورد همبستگی ژنتیکی بین سخت‌زایی با صفات تولیدی، تولید مثل و وزن تولد در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل خطی آستانه‌ای بیزی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 255-267]
 • فرح آور، عباس اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمون‌های تیروئیدی، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون میش‌ها و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 400-412]
 • فروتنی فر، صاحب اثر تعداد و توزیع اثرات QTL بر صحت پیش‌بینی‌های ژنومی برخی روش‌های آماری در یک صفت آستانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 221-228]

ق

 • قدمگاهی، فرشته خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 84-92]
 • قربانعلی نژاد، ولی اثرات استفاده از سطوح مختلف پوست هندوانه با و بدون آنزیم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-72]
 • قربانی، محمدرضا بررسی اثر سطوح مختلف پودر ضایعات خرما بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 210-220]
 • قورچی، تقی تأثیر سطوح مختلف تفاله زیتون بر فراسنجه‌های تخمیری، مقدار آنزیم‌های سلولازی وتولید پروتئین میکروبی شکمبه بره‌های نر لری [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 424-436]
 • قوی حسین زاده، نوید بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 113-124]

ک

 • کاظمی فرد، محمد تأثیر استفاده از عصاره آبی کاسنی، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]
 • کامل ارومیه، سعید اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • کرمانشاهی، حسن اثرات 1-25 دی‌هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 41-56]
 • کریمی عوری، وحیده توالی‌ یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام‌های اهلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 229-239]
 • کشاورزپور، محمد تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 376-386]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم اثرات 1-25 دی‌هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 41-56]

م

 • محسن زاده، محمد اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 328-339]
 • محقق دولت آبادی، مصطفی تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند نژاد لری ‌بختیاری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 376-386]
 • محمدآبادی، طاهره مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای نجدی تغذیه شده با سرشاخه کامل برهان یا علوفه یونجه [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 12-23]
 • محمدآبادی، طاهره بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 158-169]
 • محمدآبادی، طاهره بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 300-313]
 • مزدوری، زهره پیش‌بینی ژن‌های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 484-497]
 • مقدر، نصیرالدین تأثیر دقت برآورد اثرات جایگاه‌های ژن‌های کمی (QTL) بر انتخاب به کمک مارکرهای ژنتیکی با در نظر گرفتن انحراف غالبیت [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 357-362]
 • ملکی، مصطفی اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمون‌های تیروئیدی، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون میش‌ها و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 400-412]
 • مهاجرپور، مهدی تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 507-516]
 • مهرامیری، ایمان بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه‌ای و فراسنجه‌های خونی در بره‌های نر پرواری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 300-313]
 • موسوی بایگی، سیدمحمد تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 507-516]
 • مومنی، حمیدرضا بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 498-506]
 • میرزاده، خلیل بررسی اثر جایگزینی گیاه سوبابل (Leucaena leucocephala) به جای یونجه بر عملکرد بزهای شیرده نجدی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 158-169]
 • میرزایی آقجه قشلاق، فرزاد اجزای ترکیبات فنولی غلاف نخود سبز (.Pisum sativum L) و اثرات آنها بر قابلیت هضم شکمبه‌ای و تولید گاز تحت شرایط آزمایشگاهی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 284-299]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره‌های افشاری در حال رشد [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 24-40]
 • میرزایی الموتی، حمیدرضا اثر منبع و مقدار نشاسته در جیره دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر و فراسنجه‌های خونی تلیسه‌های هلشتاین [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 170-184]
 • میرزایی ایلالی، محبوبه برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 135-145]
 • میرکزهی، محمد طاهر اثرات 1-25 دی‌هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 41-56]

ن

 • ناصریان، عباسعلی اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • ناصریان، عباسعلی اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 146-157]
 • ناصریان، عباسعلی اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 269-283]
 • ناصریان، عباسعلی تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 507-516]
 • ناصریان، عباسعلی اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 413-423]
 • نجفی، ابوذر اثر عصاره نسترن بر پارامترهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمای منی پس از فرآیند انجماد-یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 387-399]
 • نصر، جواد اثرات گیرنده‌های مرکزی هیستامین و سیستم هیستامینرژیک بر میزان مصرف آب و خوراک در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 73-83]
 • نصیری، محمدرضا اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 269-283]
 • نصیری فر، احسان آنالیز آثار متقابل افزایشی، غلبه و ایمپرینتینگQTL با هچ و جنس روی برخی صفات کروموزوم 5 بلدرچین ژاپنی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 125-134]
 • نصیری مقدم، حسن اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 328-339]
 • نقویان، سکینه برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 135-145]
 • نوبخت، علی اثرات استفاده از سطوح مختلف پوست هندوانه با و بدون آنزیم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-72]
 • نوبخت، علی ارزیابی کارآیی استفاده از منابع چربی اشباع و غیر اشباع در جیره بر عملکرد و لیپیدهای خون جوجه‌های گوشتی با دو سطح انرژی قابل متابولیسم [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 340-356]
 • نور افکن، فاطمه برآورد ارزش‌های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از مدل زیست اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 240-254]
 • نیک بین، سعید توالی‌ یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام‌های اهلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 229-239]

و

 • واثقی دودران، حسین اثر عصاره نسترن بر پارامترهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمای منی پس از فرآیند انجماد-یخ‌گشایی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 387-399]
 • وریدی، مهدی اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم در جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 328-339]
 • وکیلی، سید علیرضا اثر منابع مورد استفاده در پروتئین خوراک بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره‌های نر بلوچی تغذیه شده با سطوح مختلف پروتئین ‌خام [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 146-157]
 • ولی زاده، رضا اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]
 • ولی زاده، رضا اثر جیره‌های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت زیست نشانگرهای انرژی در سرم خون بره‌های ماده بلوچی [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 269-283]
 • ولی زاده، رضا اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 413-423]

ه

 • هدایت ایوریق، نعمت توالی‌ یابی و آنالیز بیوانفورماتیکی ژن کاپا کازئین در جمعیت بزهای خلخالی ایران و سایر دام‌های اهلی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 229-239]
 • هدایت ایوریق، نعمت برآورد ارزش‌های اقتصادی صفات تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیری کشت و صنعت مغان با استفاده از مدل زیست اقتصادی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 240-254]
 • هرکی نژاد، محمدطاهر شناسایی چند شکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری× برولامرینو [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 363-375]
 • هلن قانع، فاطمه اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-12]

ی

 • یاوری فرد، رویا بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 113-124]
 • یزدانی، هادی اثر دفعات تزریق سلنیوم و ویتامین E در اواخر آبستنی بر متابولیسم هورمون‌های تیروئیدی، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون میش‌ها و عملکرد بره‌ها پس از تولد [دوره 9، شماره 4، 1397، صفحه 400-412]
 • یوسفی، ذبیح الله تأثیر استفاده از عصاره آبی کاسنی، پروبیوتیک و آنتی‌بیوتیک بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی، جمعیت میکروبی و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 185-195]