نمایه نویسندگان

آ

 • آبسالان، محسن تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • آزادگان مهر، مونا تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • آقازیارتی فراهانی، نبی الله اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1390]

ا

 • احمدی، احمد ارزش غذایی تفاله‌ی انگور و برگ مو کشمشی با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اربابیان، هانی اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ارجمندی، مهدی خلیل اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • اردلان دوست، علی اکبر بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • اسدی، فاطمه اثر منابع و سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد مرغ های تخمگذار، کیفیت تخم مرغ و قابلیت غنی سازی تخم مرغ [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اسکندرلو، امیر تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اسلمی نژاد، علی اصغر روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • اسماعیلی زاده کشکوئیه، علی بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • اسمعیلی زاده کشکوئیه، علی مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • اشرفی، بهناز اثر سطح تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • افراز، فضل‎الله توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • افسریان، امید اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • افضلی، نظر تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • اکبری، غلام رضا تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • امانلو، حمید اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • امانلو، حمید مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • امینی، عبدالصمد برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • انصاری رنانی، حمیدرضا اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه) [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • انصاری مهیاری، سعید بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • ایزدخواه، راضیه کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی [دوره 3، شماره 3، 1389]

ب

 • باشتنی، مسلم تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • باقرشاه، حمیدرضا اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه) [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • بزی، حسین عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • بهروزی‎نیا، سریرا توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • بهگر، مهدی اثر پرتوتابی الکترونی بر فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه-ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئینی گیاهی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • بهنام رسولی، مرتضی اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • بیکی، حمید تاثیر انتخاب واگرا برای وزن بدن 4 هفتگی بر شکل منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی [دوره 3، شماره 1، 1390]

پ

 • پاکدل، عباس تاثیر انتخاب واگرا برای وزن بدن 4 هفتگی بر شکل منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • پاکدل، عباس مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • پاکدل، عباس تغییرات فراسنجه های خونی، درصد هماتوکریت و وزن اندام های داخلی در شرایط القاء آسیت در جوجه گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • پیری، عیسی عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین [دوره 3، شماره 4، 1390]

ت

 • ترکمن زهی، آدم تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • ترنگ، علیرضا بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • تقوی، حمید تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • تقی زاده، اکبر ارزش غذایی تفاله‌ی انگور و برگ مو کشمشی با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • تیموریان، محمد برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • تیموری یانسری، اسداله اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 3، شماره 2، 1389]

ج

 • جلایری نیا، امیر مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • جلیلوند، قاسم عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • جوادمنش، علی تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]

چ

 • چاجی، مرتضی مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی [دوره 3، شماره 3، 1389]

ح

 • حدادیان، رضا بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • حسابی نامقی، علی رضا اثر سطح تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • حسابی نامقی، علیرضا بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • حسابی نامقی، علیرضا بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • حسن آبادی، احمد تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • حسن آبادی، احمد بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخص های عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • حسن آبادی، احمد بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • حسنی، سعید بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • حسینی، موسی بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • حسین یزدی، مهدی اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • حسینی غفاری، مرتضی تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • حسینی مقدم، سید حسین توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • حسینی مقدم، سید حسین بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • حسینی واشان، سیدجواد تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • حیدری نیا، افشین اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]

خ

 • خراتی کوپایی، حامد بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • خضری، امین تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و قابلیت هضم برخی فرآورده های فرعی کشاورزی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • خوروش، محمد تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی [دوره 3، شماره 1، 1390]

د

 • داشاب، غلامرضا ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • دانش مسگران، محسن تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • دانش مسگران، محسن مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • دانش مسگران، محسن تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • داورپناه، اکبر عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • دلیرصفت، سید بنیامین توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • دیانی، امید تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و قابلیت هضم برخی فرآورده های فرعی کشاورزی [دوره 3، شماره 4، 1390]

ر

 • رئیسی، علی اکبر تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • راجی، احمدرضا اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • رحمانی، مرضیه تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرین [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • رحمتی، مسعود محمد حسین تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • رحیمی، شعبان اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • رحیمی میانجی، قدرت اله اثر چندشکلی آللی برخی از ژن های کاندید محور هورمون رشد روی صفات تولید تخم در مرغان بومی مازندران [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • رضوان نژاد، الهام مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • رکوعی، محمد روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ریاسی، احمد اثر پرتوتابی الکترونی بر فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه-ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئینی گیاهی [دوره 3، شماره 4، 1390]

ز

 • زابلی، غلامرضا عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • زرتاش، لیلا تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • زرقی، حیدر اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • زرقی، حیدر اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • زکی زاده، سونیا اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • زمانی، پویا تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • زهرایی صالحی، تقی اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli [دوره 3، شماره 2، 1389]

س

 • ساقی، داوود علی ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • ساکی، علی اصغر تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • سالارمعینی، محمد بررسی اثر مزولیت های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • سالمی، محمود تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • سلیمانی رودی، پریسا مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • سهرابی، علیرضا توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سوخته زاری، علی اثر استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های باروری میش در فصل غیر تولید مثلی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • سیددخت، عاطفه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 3، 1389]

ش

 • شاه حسینی، غلامرضا تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • شجاعیان، کمال تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • شجاعیان، کمال عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • شربت دار، سمیه بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • شریعتمداری، فرید اثر منابع و سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد مرغ های تخمگذار، کیفیت تخم مرغ و قابلیت غنی سازی تخم مرغ [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • شمس شرق، محمود بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • شمشیرگران، یاسمن مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • شهبازی، صالح توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • شهیر، محمد حسین اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • شوریده، علیرضا بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • شیخلو، محمدرضا بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد [دوره 3، شماره 4، 1390]

ص

 • صادقی، بلال تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • صدقی، محمد مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • صفرخانلو، مرتضی بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخص های عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • صیداوی، علیرضا بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی [دوره 3، شماره 3، 1389]

ض

 • ضابطیان، مهسا ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری [دوره 3، شماره 3، 1389]

ط

 • طحان، قاسم اثر پرتوتابی الکترونی بر فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه-ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئینی گیاهی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • طهماسب پور، بهنام تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • طهماسبی، رضا تعیین خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و قابلیت هضم برخی فرآورده های فرعی کشاورزی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • طهماسبی، عبدالمنصور ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • طهماسبی، عبدالمنصور تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • طهماسبی، عبدالمنصور اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • طهمورث پور، مجتبی مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • طهمورث پور، مجتبی ارزیابی ارتباط چند شکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنیβ3 با ارزش ارثی برآورد‌شده صفات رشد در گوسفند بلوچی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • طهمورث پور، مجتبی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • طهمورث پور، مجتبی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • طهمورث پور، مجتبی ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • طهمورث پور، مجتبی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • طهمورث پور، مجتبی بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد [دوره 3، شماره 4، 1390]

ع

 • عابدینی، عاطفه تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • عاقل، حسن اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • عباس زاده مهرآبادی، اسماعیل مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • عزیزی، فریدون تاثیر سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده NRC برعملکرد و غلظت هورمون های تیروئیدی گاوهای هولشتاین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • علی پناه، مسعود تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • علیپور، فهیمه بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • علی جو، یونس علی تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • علی نقی زاده، روح ا... مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • عنایتی، بابک اثر چندشکلی آللی برخی از ژن های کاندید محور هورمون رشد روی صفات تولید تخم در مرغان بومی مازندران [دوره 3، شماره 3، 1389]

غ

 • غفوریان‌راد، مهدی تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • غلامی، جواد بررسی اثر مزولیت های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • غنی پور، مانی بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی [دوره 3، شماره 3، 1389]

ف

 • فتحی نسری، محمد حسن کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • فتحی نسری، محمد حسن اثر پرتوتابی الکترونی بر فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه-ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئینی گیاهی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • فرجی آروق، هادی روند ژنتیکی و فنوتیپی نمره سلول های بدنی و تعیین عوامل محیطی موثر بر آن در گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • فرهنگ فر، سید همایون اثر پرتوتابی الکترونی بر فراسنجه های تجزیه پذیری و قابلیت هضم شکمبه ای و پس از شکمبه-ای ماده خشک و پروتئین خام برخی منابع پروتئینی گیاهی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • فرهنگ فر، همایون مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • فرهنگ فر، همایون تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • فرهنگ فر، همایون برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • فرهنگ فر، همایون کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • فروزان مهر، محمدرضا مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • فولادی، محمد حسن بررسی اثر مزولیت های منطقه مغوئیه رفسنجان و اندازه ذرات آنها بر عملکرد، فراسنجه های خونی و قابلیت هضم جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]

ق

 • قدمی کوهستانی، مرضیه تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • قدمی کوهستانی، مرضیه تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • قوتی، شاهرخ تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]

ک

 • کرمانشاهی، حسن تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • کرمانشاهی، حسن اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • کرمانشاهی، حسن ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • کرمانشاهی، حسن اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • کریمی، داوود ارزیابی ارتباط چند شکلی جایگاه های ژنی کالپین3 و گیرنده آندروژنیβ3 با ارزش ارثی برآورد‌شده صفات رشد در گوسفند بلوچی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرین [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • کریمی ترشیزی، محمد امیر اثر منابع و سطوح مختلف سلنیوم آلی بر عملکرد مرغ های تخمگذار، کیفیت تخم مرغ و قابلیت غنی سازی تخم مرغ [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • کشاورز، وحید مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری [دوره 3، شماره 2، 1389]

گ

 • گلیان، ابوالقاسم تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • گلیان، ابوالقاسم ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • گلیان، ابوالقاسم اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • گلیان، ابوالقاسم مقایسه مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی اسیدهای آمینه ارزن مرواریدی (Pennisetum glaucum) با استفاده از تجزیه تقریبی [دوره 3، شماره 4، 1390]

م

 • محجوبی، احسان اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • محرمی، اکبر تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • محمدآبادی، طاهره مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • محمدآبادی، محمدرضا بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • محمدآبادی، محمدرضا مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • محمد نظری، بهروز تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • محمدی، سید ابوالقاسم توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • محمدی عمارت، حسن ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • مرادی، سپهر اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه) [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • مرادی، سعید اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • مرادی شهر بابک، محمد تاثیر انتخاب واگرا برای وزن بدن 4 هفتگی بر شکل منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • مقدم، مهدی ارزش غذایی تفاله‌ی انگور و برگ مو کشمشی با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ملتی، فریدون تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • ملتی، فریدون تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • ملکیان، مهدی تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن 21 تا 42 روزگی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • منیدری، اسماعیل مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • مهربانی یگانه، حسن مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • موسائی، امیر اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • موسوی، سید مجتبی اثر استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های باروری میش در فصل غیر تولید مثلی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • میرایی آشتیانی، سید رضا مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • میرحسینی، سیدضیاءالدین بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • میرزائی، مهدی تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • میرزایی، رجبعلی بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • میرزایی، محمدرضا تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی [دوره 3، شماره 1، 1390]

ن

 • ناصریان، عباسعلی اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • ناصریان، عباسعلی اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • ناصریان، عباسعلی تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • ناقوس، مهدی تغییرات فراسنجه های خونی، درصد هماتوکریت و وزن اندام های داخلی در شرایط القاء آسیت در جوجه گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • نبی پور، ابوالقاسم اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • نصرتی، مریم ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • نصیری، محمدرضا مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • نصیری، محمدرضا تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • نصیری مقدم، حسن تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • نصیری مقدم، حسن تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • نعیمی پور یونسی، حسین تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • نعیمی پور یونسی، حسین کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • نوبخت، علی ارزش غذایی تفاله‌ی انگور و برگ مو کشمشی با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • نوروزیان، محمد علی اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • نوروزیان، محمد علی تاثیر سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده NRC برعملکرد و غلظت هورمون های تیروئیدی گاوهای هولشتاین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • نیکبختی، مهدی بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT1 و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1389]

و

 • واعظ ترشیزی، رسول تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرین [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • واعظ ترشیزی، رسول تغییرات فراسنجه های خونی، درصد هماتوکریت و وزن اندام های داخلی در شرایط القاء آسیت در جوجه گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • وکیلی، رضا اثر عصاره‌های گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • وکیلی، رضا اثر سطح تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • وکیلی، رضا اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ولیپوری، احمدرضا اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • ولی زاده، رضا اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • ولی زاده، رضا تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • ولی زاده، رضا تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • ولی زاده، رضا اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • ولی زاده، رضا تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی [دوره 3، شماره 3، 1389]
 • ولی زاده، رضا تاثیر سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده NRC برعملکرد و غلظت هورمون های تیروئیدی گاوهای هولشتاین [دوره 3، شماره 4، 1390]
 • ولی زاده، رضا تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران [دوره 3، شماره 4، 1390]

ه

 • هروی موسوی، علیرضا اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی [دوره 3، شماره 4، 1390]

ی

 • یعقوبی، محمد مهدی مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین [دوره 3، شماره 2، 1389]
 • یوسف الهی، مصطفی تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR [دوره 3، شماره 1، 1390]
 • یوسف الهی، مصطفی عملکرد جوجه گوشتی در دوره آغازین با جیره بر پایه کنجاله سویا و کنجاله پنبه دانه و تعیین بهترین سطح مکمل لیزین [دوره 3، شماره 4، 1390]