اطلاعات آماری نشریه

تعداد دوره‌ها

15

تعداد شماره‌ها

55

تعداد مقالات

659

تعداد نویسندگان

1,167

تعداد مقالات ارسال شده

1,325

تعداد مقالات رد شده

511

درصد عدم پذیرش

39

تعداد مقالات پذیرفته شده

678

درصد پذیرش

51

زمان پذیرش (روز)

65

 

 

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی( در صورت تمایل نویسنده ( نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

ژنتیک (کمی و مولکولی) و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل

این نشریه از سال 1388 ابتدا به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود و طبق آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه الف را کسب نموده است.

ضریب تاثیر (Impact factor)  در سال 1400: 0.111

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور  A80

 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1402/08/06

شماره جاری: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 55، مهر 1402، صفحه 299-315 

اثرات سطوح مختلف دانه باقلای بدون تانن بر عملکرد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی جوجه‌های گوشتی

صفحه 445-461

10.22067/ijasr.2023.80135.1115

مجید کاظمی گرجی؛ شکوفه غضنفری؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ کریم نوبری؛ سید داود شریفی؛ فاطمه شیخ


ابر واژگان

نشریات مرتبط