برای مشاهده اطلاعات به تفکیک سال به اطلاعات آماری نشریه در منوی اطلاعات نشریه مراجعه بفرمایید.

 

اولین سال انتشار

1388

تعداد دوره‌ها

16

تعداد شماره‌ها

57

تعداد نویسندگان

1,185

تعداد مقالات ارسال شده

1,332

تعداد مقالات رد شده

522

تعداد مقالات پذیرفته شده

679

تعداد داوران

341

 

 

نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، مقالات تحقیقی نویسندگان داخلی و خارجی را در زمینه علوم دامی با گرایشهای زیر به زبان فارسی و یا انگلیسی( در صورت تمایل نویسنده ( نویسندگان)) و بر اساس دستورالعمل، جهت چاپ در نشریه می پذیرد.

تغذیه دام (تغذیه نشخوارکنندگان، تغذیه طیور)

ژنتیک (کمی و مولکولی) و اصلاح نژاد دام

فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دامی

تولیدات و پرورش دام و طیور

پرورش زنبور عسل

این نشریه از سال 1388 ابتدا به صورت دوفصلنامه و سپس از سال 1389 به صورت فصلنامه و زیر نظر دانشگاه فردوسی مشهد منتشر می شود و طبق آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه الف را کسب نموده است.

ضریب تاثیر (ISC)  در سال 1401: 0.047

رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور  A80

 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1403/02/24

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 57، فروردین 1403، صفحه 1-155 

ابر واژگان

نشریات مرتبط