کلیدواژه‌ها = متابولیت‌های خون
تعداد مقالات: 7
6. تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن

دوره 6، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 239-247

10.22067/ijasr.v6i3.43296

رشید صفری؛ رضا ولی زاده؛ رسول کدخدایی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ عباسعلی ناصریان؛ عین اله عبدی قزلجه


7. تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

10.22067/ijasr.v2i2.4101

جواد بیات کوهسار؛ رضا ولی زاده؛ عباس علی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رشید صفری