کلیدواژه‌ها = تولید شیر
تعداد مقالات: 8
5. ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392

10.22067/ijasr.v5i1.24511

مرتضی بی طرف ثانی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ عاطفه سید دخت


7. تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

10.22067/ijasr.v2i2.4101

جواد بیات کوهسار؛ رضا ولی زاده؛ عباس علی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رشید صفری


8. تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین

دوره 2، شماره 1، بهار 1389

10.22067/ijasr.v2i1.3109

رشید صفری؛ رضا ولی زاده؛ جواد بیات کوهسار؛ عباس علی ناصریان؛ عبدالمنصور طهماسبی