کلیدواژه‌ها = روزهای باز
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط تنشگرمایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1400

10.22067/ijasr.2021.38245.0

سعید انصاری مهیاری؛ سید هادی حسینی؛ محمود مهین؛ امیرحسین مهدوی؛ ابوالفضل مهنانی


2. ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392

10.22067/ijasr.v5i1.24511

مرتضی بی طرف ثانی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ عاطفه سید دخت


3. سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 11-20

10.22067/ijasr.v1i1.1210

سید حسن عادلی؛ محمد جواد ضمیری؛ ابراهیم روغنی؛ مجتبی کافی