کلیدواژه‌ها = وراثت پذیری
تعداد مقالات: 5
1. آنالیز ژنتیکی صفات افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند کرمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 85-95

10.22067/ijasr.v1397i1.68949

رضا بهمرام؛ مریم اسرافیلی تازه کند محمدیه


3. برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 382-391

10.22067/ijasr.v8i2.49127

زهره یوسفی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ نورالدین مرادی؛ مهدی ایمانی


4. برآورد پارامترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفندان استان گیلان

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 104-112

10.22067/ijasr.v7i1.32146

بهاره اعتقادی؛ نوید قوی حسین زاده؛ عبدالاحد شادپرور


5. برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 73-82

10.22067/ijasr.v1i1.1245

الهام رضوان نژاد؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مروج؛ احمد صفی جهانشاهی