کلیدواژه‌ها = گوسفند سنگسری
تعداد مقالات: 4
2. برآورد اندازه مؤثر جمعیت گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش‌های مختلف مبتنی بر تجزیه و تحلیل شجره

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 237-247

10.22067/ijasr.v10i2.62343

محمدرضا شیخلو؛ عین الله عبدی قزلجه؛ رشید صفری؛ ذبیح الله نعمتی


3. برآورد پارامترهای ژنتیکی اثرات مستقیم و مادری صفات رشد در گوسفند سنگسری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 382-391

10.22067/ijasr.v8i2.49127

زهره یوسفی؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ نورالدین مرادی؛ مهدی ایمانی


4. چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

دوره 6، شماره 4، بهار 1393، صفحه 381-387

10.22067/ijasr.v6i4.27504

زانا پیرخضرانیان؛ آرزو محمد هاشمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ نصرالله پیرانی