کلیدواژه‌ها = بلدرچین ژاپنی
بررسی کارایی مکمل ورمی هوموس در جیرة بلدرچین ژاپنی

دوره 7، شماره 1، آذر 1394، صفحه 66-76

10.22067/ijasr.v7i1.29577

مصعب احمدی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی


تأثیر پودر گیاه چویر (Ferulagoangulata) بر کبد و فرآسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن

دوره 6، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 342-350

10.22067/ijasr.v6i4.45422

فیروز صمدی؛ عبدالحسین پورخنجر؛ فرزانه گنجی؛ صبا صمدی


تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی

دوره 6، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 365-373

10.22067/ijasr.v6i4.26949

وجیهه امام پور؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری


برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی

دوره 5، شماره 2، آذر 1392

10.22067/ijasr.v5i2.28287

مصطفی آشوری؛ قاسم جلیلوند؛ مهران مهری؛ غلامرضا زابلی؛ محمود قزاقی


تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391

10.22067/ijasr.v4i1.13907

حجت صنوبر کلاتی؛ محمود شمس شرق؛ بهروز دستار؛ سعید زره داران