کلیدواژه‌ها = جوجه‌های گوشتی
بررسی اثر استفاده از اسیدهای آلی ریزپوشانی شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه های خونی، جمعیت میکروبی و قابلیت هضم مواد مغذی جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22067/ijasr.2022.75043.1065

محمد کاظمی فرد؛ زهره صادقیان؛ منصور رضائی؛ سید علی جعفرپور


اثر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم در جوجه‌های گوشتی

دوره 9، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 328-339

10.22067/ijasr.v9i3.41088

نسیم بیدار؛ احمد حسن آبادی؛ حسن نصیری مقدم؛ مهدی وریدی؛ محمد محسن زاده


اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی

دوره 7، شماره 4، فروردین 1394، صفحه 437-446

10.22067/ijasr.v7i4.21474

آویسا اخوان خالقی؛ ابوالقاسم گلیان؛ احمد حسن آبادی؛ احمدرضا راجی