نویسنده = داریوش علی پور
بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای غلاف کهور

دوره 10، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 35-46

10.22067/ijasr.v10i1.60772

حسن علی عربی؛ فرشته علی پور؛ پویا زمانی؛ داریوش علی پور؛ مصطفی ملکی؛ خلیل زابلی


اثر جاذب کننده‌های مختلف رطوبت بر کیفیت تخمیر سیلاژ حاوی تفاله ی مرطوب سیب‌زمینی

دوره 8، شماره 2، آذر 1395، صفحه 248-257

10.22067/ijasr.v8i2.47506

سعدون محمدیان؛ داریوش علی پور؛ مهدی محمودی ابیانه