نویسنده = عین الله عبدی قزلجه
تعداد مقالات: 2
1. برآورد اندازه مؤثر جمعیت گوسفند نژاد سنگسری با استفاده از روش‌های مختلف مبتنی بر تجزیه و تحلیل شجره

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 237-247

10.22067/ijasr.v10i2.62343

محمدرضا شیخلو؛ عین الله عبدی قزلجه؛ رشید صفری؛ ذبیح الله نعمتی


2. تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن

دوره 6، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 239-247

10.22067/ijasr.v6i3.43296

رشید صفری؛ رضا ولی زاده؛ رسول کدخدایی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ عباسعلی ناصریان؛ عین اله عبدی قزلجه