نویسنده = محمد رضا بختیاری زاده
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 403-416

10.22067/ijasr.v10i3.66176

سید نادر آلبوشوکه؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا بختیاری زاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان


2. مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 249-262

10.22067/ijasr.v10i2.65215

وحید تقی زاده؛ محمدرضا نصیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ علی جوادمنش


3. آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 117-130

10.22067/ijasr.v10i1.66151

ژیلا حسانی؛ محمدرضا نصیری؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش


4. پیش‌بینی ژن‌های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند

دوره 9، شماره 4، بهار 1397، صفحه 484-497

10.22067/ijasr.v9i4.60511

محمد رضا بختیاری زاده؛ زهره مزدوری؛ پدرام شاکری