نویسنده = علی اسمعیلی زاده کشکوئیه
تعداد مقالات: 3
1. آنالیز آثار متقابل افزایشی، غلبه و ایمپرینتینگQTL با هچ و جنس روی برخی صفات کروموزوم 5 بلدرچین ژاپنی

دوره 9، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 125-134

10.22067/ijasr.v9i1.52641

مرجان احمدی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ احسان نصیری فر


2. مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP

دوره 3، شماره 3، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i3.11302

اسماعیل عباس زاده مهرآبادی؛ محمدرضا محمدآبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ روح ا... علی نقی زاده


3. کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1389

10.22067/ijasr.v2i2.4106

محمد رضا احسنی؛ محمد رضا محمد آبادی؛ مهرداد شمس الدینی بافتی؛ مجید عزتخواه؛ مهدی حسنی درخشان؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه