نویسنده = محمد کاظمی فرد
تعداد مقالات: 3
2. تأثیر تغذیه شبدر برسیم سیلویی مخلوط با تفاله ی خشک مرکبات بر عملکرد بره پرواری زل

دوره 8، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 43-56

10.22067/ijasr.v8i1.42229

مائده فیض؛ اسداله تیموری یانسری؛ یداله چاشنی دل؛ محمد کاظمی فرد


3. اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری

دوره 6، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 197-207

10.22067/ijasr.v6i3.43291

محمد کاظمی فرد؛ حسن کرمانشاهی؛ منصور رضایی؛ ابولقاسم گلیان