نویسنده = مجتبی طهمورث پور
تعداد مقالات: 26
3. تجزیه و تحلیل پروفایل بیان ایزو فرم‌های ژن‌های مرتبط با باقیمانده خوراک مصرف‌شده در کبد مرغ بومی اصفهان و مرغ سویه راس با استفاده از داده‌های RNA-Seq

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 541-552

10.22067/ijasr.v10i4.69061

حمیدرضا ایزدنیا؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ محمدرضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان


4. بررسی اثر ژن‌های مرتبط با میتوپروتئوم‌ بر رشد ماهیچه سینه مرغ بومی اصفهان به‌وسیله داده RNA-seq

دوره 10، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 403-416

10.22067/ijasr.v10i3.66176

سید نادر آلبوشوکه؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد رضا بختیاری زاده؛ محمد رضا نصیری؛ سعید اسماعیل خانیان


5. مطالعه شبکه ژنی آنژیوژنز در جوجه‌های مرغ آرین حساس به آسیت با استفاده از داده‌های RNA-Seq

دوره 10، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 249-262

10.22067/ijasr.v10i2.65215

وحید تقی زاده؛ محمدرضا نصیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ علی جوادمنش


6. آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq

دوره 10، شماره 1، تابستان 1397، صفحه 117-130

10.22067/ijasr.v10i1.66151

ژیلا حسانی؛ محمدرضا نصیری؛ محمدرضا بختیاری زاده؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی جوادمنش


10. تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن COX3 میتوکندری شترهای تک کوهانه و دوکوهانه ایران

دوره 8، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 361-369

10.22067/ijasr.v8i2.36720

طوبی عباسی دلویی؛ محمد هادی سخاوتی؛ مجتبی طهمورث پور


11. افزایش میزان بیان ژن Sox2 در سلول‌های فیبروبلاست گاوی با استفاده از TALE-TFs

دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 87-95

10.22067/ijasr.v7i1.23821

یاسمن شمشیرگران؛ مجتبی طهمورث پور؛ حسام دهقانی؛ محمدرضا نصیری


13. برآورد پارامترهای ژنتیکی و محیطی صفات رشد و درصد مرگ و میردر بره‌های قره‌گل

دوره 7، شماره 3، بهار 1394، صفحه 347-355

10.22067/ijasr.v7i3.34036

سید اکبر شیری؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد مهدی شریعتی


14. چندشکلی اگزون 2 ژن BMP15 در گوسفند سنگسری ایران

دوره 6، شماره 4، بهار 1393، صفحه 381-387

10.22067/ijasr.v6i4.27504

زانا پیرخضرانیان؛ آرزو محمد هاشمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ نصرالله پیرانی


15. اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی

دوره 6، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 270-278

10.22067/ijasr.v6i3.24115

داود کریمی؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دادپسند؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مونز ساندو لوند


16. بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 234-241

10.22067/ijasr.v5i3.31533

رضا پسندیده؛ محمدرضا نصیری؛ علی ‏اصغر اسلمی ‏نژاد؛ مجتبی طهمورث‏پور؛ سعید زیبایی


17. آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391

10.22067/ijasr.v4i2.15148

عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور


18. بررسی تنوع ژنتیکی در اسب اصیل ترکمن ایران با استفاده از 4 جایگاه ریزماهواره

دوره 4، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/ijasr.v4i4.20335

محبوبه سموزاد؛ محمد رضا نصیری؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ محمد دوستی؛ عبدالجلیل غیادی؛ شاهرخ قوتی


19. مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 1، پاییز 1390

10.22067/ijasr.v3i1.10585

یاسمن شمشیرگران؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ همایون فرهنگ فر؛ مجتبی طهمورث پور


21. بررسی همخونی گوسفندان بلوچی ایستگاه اصلاح نژاد عباس آباد مشهد

دوره 3، شماره 4، بهار 1390

10.22067/ijasr.v3i4.12553

محمد رضا شیخلو؛ مجتبی طهمورث پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد


22. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i2.11074

عبدالصمد امینی؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور


23. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i2.11075

محمد تیموریان؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور


25. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1389

10.22067/ijasr.v3i3.11304

عاطفه سیددخت؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ مجتبی طهمورث پور؛ همایون فرهنگ فر