نویسنده = مسعود علی پناه
بررسی عملکرد هفت هیبرید کرم ابریشم در تربت‌حیدریه

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 399-409

10.22067/ijasr.v12i3.75418

مسعود علی پناه؛ ذبیح الله عابدیان؛ عبدالعظیم نصیری؛ فرید سرجمعی


مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 374-380

10.22067/ijasr.v6i4.26789

فاطمه بهرام زاده؛ غلامرضا داشاب؛ مسعود علی پناه؛ محمد رکوعی؛ صادق اسداللهی


تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390

10.22067/ijasr.v3i1.10587

مسعود علی پناه؛ حمید تقوی؛ آدم ترکمن زهی؛ مصطفی یوسف الهی