نویسنده = سید همایون فرهنگ فر
تأثیر کنجاله کنجد بر الگوی اسیدهای چرب گوشت و قابلیت هضم در بره‌های نژاد بلوچی

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 423-435

10.22067/ijasr.v12i4.82259

سهیلا شبخوان شوکت آباد؛ مسلم باشتنی؛ همایون فرهنگ فر


تعیین ارزش غذایی، گوارش‌پذیری مواد مغذی و انرژی قابل سوخت و ساز جیره‌های حاوی دو منبع فیبر محلول و نامحلول در شترمرغ

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 481-493

10.22067/ijasr.v12i4.81693

سید محمد میربهبهانی؛ سیدجواد حسینی واشان؛ محسن مجتهدی؛ سید همایون فرهنگ فر؛ سید عبداله حسینی


بررسی چند شکلی ژن پومس(پرواپیوملانوکورتین) و ارتباط آن با صفات رشد درجوجه‌‌های گوشتی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-112

10.22067/ijasr.v12i1.64015

حجت جعفری زاده؛ محمد باقر منتظر تربتی؛ سید همایون فرهنگ فر


بررسی صحت ارزش اصلاحی پیش‏بینی شده در مرغان بومی خراسان برای صفت وزن بدن در سن هشت هفتگی

دوره 7، شماره 2، تیر 1394، صفحه 208-217

10.22067/ijasr.v7i2.40953

فائزه قربانی؛ همایون فرهنگ فر؛ نظر افضلی؛ محمد ابراهیم نویدی زاده


تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392

10.22067/ijasr.v5i1.24513

حامد سرایی؛ همایون فرهنگ فر؛ حسن نعیمی پور