نویسنده = زربخت انصاری پیرسرائی
تعداد مقالات: 4
2. اثر سطوح مختلف اسانس نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و بیان ژن‏های لیپوژنیک کبدی در جوجه های گوشتی

دوره 7، شماره 3، بهار 1394، صفحه 329-339

10.22067/ijasr.v7i3.30357

فرهاد صمدیان؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ زربخت انصاری پیراسرایی؛ حسین واثقی؛ فهیمه محمد نژاد؛ وحید واحدی


3. مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار

دوره 6، شماره 1، تابستان 1393

10.22067/ijasr.v6i1.26990

صدیقه ملک شاهدهی؛ سید حسن حافظیان؛ قدرت رحیمی میانجی؛ زربخت انصاری پیرسرایی


4. اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی

دوره 5، شماره 4، بهار 1392

10.22067/ijasr.v5i4.33861

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ مجید تبیانیان؛ مسعود ادیب مرادی؛ کرامت نوری جلیانی