نویسنده = حمید تقوی
اثر تزریق شکمبه‌ای عصاره آبی محصولات فرعی پسته بر توازن نیتروژن و فراسنجه‌های تخمیری شکمبه در گوسفندان نر بلوچی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 135-149

10.22067/ijasr.v1397i1.73231

حمید تقوی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ علیرضا حق پرست


تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR

دوره 3، شماره 1، فروردین 1390

10.22067/ijasr.v3i1.10587

مسعود علی پناه؛ حمید تقوی؛ آدم ترکمن زهی؛ مصطفی یوسف الهی