نویسنده = مهدی نظری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر افزودن پنتوکسی‌فیلین بر بهبود پارامترهای حرکتی اسپرم قوچ قزل در فصل غیرتولیدمثلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1400

10.22067/ijasr.2021.38267.0

مهدی نظری؛ حسین دقیق کیا؛ ابوذر نجفی


2. جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ

دوره 5، شماره 1، تابستان 1392

10.22067/ijasr.v5i1.24505

علی حسین خانی؛ اکبر تقی زاده؛ صادق علیجانی؛ حسین دقیق کیا