نویسنده = اکبر یعقوبفر
تعداد مقالات: 4
3. تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393

10.22067/ijasr.v6i2.40082

سیدجواد حسینی واشان؛ ابولقاسم گلیان؛ اکبر یعقوب فر؛ محمدرضا نصیری؛ احمدرضا راجی؛ پیمان اسماعیلی نسب


4. تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور

دوره 4، شماره 1، بهار 1391

10.22067/ijasr.v4i1.13908

اکبر یعقوب فر؛ سارا میرزایی گودرزی؛ حمید ولی زاده؛ علیرضا صفا مهر