نویسنده = سونیا زکی زاده
عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 513-526

10.22067/ijasr.v11i4.76477

سونیا زکی زاده؛ بهنام صارمی؛ حسین رشید؛ مهناز نجفی؛ سیما ساور سفلی


تعیین چندشکلی ژن های POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاو

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 388-394

10.22067/ijasr.v6i4.28771

سونیا زکی زاده؛ رامین حائری؛ اکبر سلیمانی


اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 4، دی 1390

10.22067/ijasr.v3i4.12547

هانی اربابیان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا وکیلی؛ سونیا زکی زاده