نویسنده = سونیا زکی زاده
تعداد مقالات: 5
1. عوامل موثر بر ورم پستان، فراوانی شیوع پاتوژن‌ها و برآورد پارامترهای ژنتیکی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 513-526

10.22067/ijasr.v11i4.76477

سونیا زکی زاده؛ بهنام صارمی؛ حسین رشید؛ مهناز نجفی؛ سیما ساور سفلی


3. تعیین چندشکلی ژن های POU1F1 و STAT5A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاو

دوره 6، شماره 4، بهار 1393، صفحه 388-394

10.22067/ijasr.v6i4.28771

سونیا زکی زاده؛ رامین حائری؛ اکبر سلیمانی


4. اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1392

10.22067/ijasr.v5i2.28301

محسن تیموری؛ رضا وکیلی؛ سونیا زکی زاده؛ علیرضا فروغی؛ حسن رحمانی


5. اثر پودر فلفل قرمز و چربی بر عملکرد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

دوره 3، شماره 4، بهار 1390

10.22067/ijasr.v3i4.12547

هانی اربابیان؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا وکیلی؛ سونیا زکی زاده