نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ abstract چکیده   PDF
abstract gggggg abیtract
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ تأثیر سطوح مختلف دانه کامل گلرنگ بر عملکرد جوجه های گوشتی از سن ۲۱ تا ۴۲ روزگی چکیده   PDF
مهدی ملکیان , احمد حسن آبادی
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ تاثیر انتخاب واگرا برای وزن بدن ۴ هفتگی بر شکل منحنی رشد در بلدرچین ژاپنی چکیده   PDF
حمید بیکی , عباس پاکدل , محمد مرادی شهر بابک
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخص های عملکرد مرغ تخمگذار تجارتی چکیده   PDF
احمد حسن آبادی , مرتضی صفرخانلو
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورن چکیده   PDF
مهدی غفوریان‌راد , حسن نصیری ‌مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتی چکیده   PDF
غلامرضا اکبری , اکبر محرمی , غلامرضا شاه حسینی
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذار چکیده   PDF
سید جواد حسینی واشان , ابولقاسم گلیان , نظر افضلی
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاین چکیده   PDF
مهدی حسین یزدی , حمید امانلو , احسان محجوبی , نبی الله آقازیارتی
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربی چکیده   PDF
محسن آبسالان , محمد خوروش , مهدی میرزائی , علی اکبر رئیسی , محمدرضا میرزایی , مرتضی حسینی غفاری
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره چکیده   PDF
سریرا بهروزی‎نیا , سید ضیاءالدین میرحسینی , فضل‎الله افراز , علیرضا سهرابی , سید ابوالقاسم محمدی , صالح شهبازی , سید بنیامین دلیرصفت
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ مقایسه دو مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی چکیده   PDF
یاسمن شمشیرگران , علی اصغر اسلمی نژاد , همایون فرهنگ فر , مجتبی طهمورث پور
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ ارزیابی ارتباط چند شکلی جایگاه های ژنی کالپین۳ و گیرنده آندروژنیβ۳ با ارزش ارثی برآورد‌شده صفات رشد در گوسفند بلوچی چکیده   PDF
مجتبی طهمورث پور , داوود کریمی
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ تعیین جنسیت در شترمرغ با استفاده از تکنیک PCR چکیده   PDF
مسعود علی پناه , حمید تقوی , آدم ترکمن زهی , مصطفی یوسف الهی
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ اثر استفاده از ملاتونین همراه با پروژستاژنها روی شاخص های باروری میش در فصل غیر تولید مثلی چکیده   PDF
سید مجتبی موسوی , علی سوخته زاری
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار چکیده   PDF
امیر موسائی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , مرتضی بهنام رسولی
جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰ ABSTRACT چکیده   PDF
ABSTRACT ABSTRACT
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli چکیده   PDF
احمدرضا ولیپوری , شعبان رحیمی , تقی زهرایی صالحی
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی چکیده   PDF
حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن كرمانشاهی , حسن عاقل
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی چکیده   PDF
سمیه شربت دار , محمود شمس شرق , علیرضا حسابی نامقی , سعید حسنی , رضا حدادیان
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی چکیده   PDF
حسن نصیری مقدم , مونا آزادگان مهر , لیلا زرتاش , محمود سالمی
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین چکیده   PDF
الهام رضوان نژاد , عباس پاکدل , سید رضا میرایی آشتیانی , حسن مهربانی یگانه , محمد مهدی یعقوبی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی چکیده   PDF
احمد حسن آبادی , موسی حسینی , فهیمه علیپور
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی چکیده   PDF
مهدی خلیل ارجمندی , اسدا... تیموری یانسری
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری چکیده   PDF
اسماعیل منیدری , حمید امانلو , وحید کشاورز , محمدرضا فروزان مهر , امیر جلایری نیا
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز چکیده   PDF
رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز چکیده   PDF
رضا ولی زاده , مرضیه قدمی کوهستانی , فریدون ملتی
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی چکیده   PDF
عبدالصمد امینی , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین چکیده   PDF
محمد تیموریان , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT۱ و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران چکیده   PDF
حامد خراتی کوپایی , محمد رضا محمد آبادی , سعید انصاری مهیاری , علی اسماعیلی زاده کشکوئیه , علیرضا ترنگ , مهدی نیکبختی
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی چکیده   PDF
عاطفه عابدینی , همایون فرهنگ فر , کمال شجاعیان , حسین نعیمی پور یونسی , مسلم باشتنی , بهروز محمد نظری
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه) چکیده   PDF
حمیدرضا انصاری رنانی , حمیدرضا باقرشاه , سپهر مرادی
جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری چکیده   PDF
حسن محمدی عمارت , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی , حسن کرمانشاهی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرین چکیده   PDF
مرضیه رحمانی , محمد امیر کریمی ترشیزی , رسول واعظ ترشیزی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید چکیده   PDF
علی رضا حسابی نامقی , علیرضا شوریده , رجبعلی میرزایی , علی اكبر اردلان دوست
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار چکیده   PDF
مسعود محمد حسین رحمتی , علی اصغر ساکی , پویا زمانی , امیر اسكندرلو , بهنام طهماسب پور
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ اثر عصاره‌های گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار چکیده   PDF
رضا وکیلی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار چکیده   PDF
محمّدعلی نوروزیان , رضا ولی زاده , ابوالقاسم نبی پور , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی چکیده   PDF
طاهره محمدآبادی , محسن دانش مسگران , محمد رضا نصیری , مرتضی چاجی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی چکیده   PDF
یونس علی علی جو , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , محسن دانش مسگران , عبدالمنصور طهماسبی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ مطالعه چندشکلی اگزون۲ ژن GOLA-DRB۳ در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP چکیده   PDF
اسماعیل عباس زاده مهرآبادی , محمدرضا محمدآبادی , علی اسمعیلی زاده كشكوئیه , روح ا... علی نقی زاده
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره چکیده   PDF
مریم نصرتی , مجتبی طهمورث پور
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی چکیده   PDF
عاطفه سیددخت , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور , همایون فرهنگ فر
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری چکیده   PDF
علی اصغر اسلمی نژاد , داود علی ساقی , غلامرضا داشاب , مهسا ضابطیان
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر ۳۰۵ روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی چکیده   PDF
راضیه ایزدخواه , همایون فرهنگ فر , محمد حسن فتحی نسری , حسین نعیمی پور یونسی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ اثر چندشکلی آللی برخی از ژن های کاندید محور هورمون رشد روی صفات تولید تخم در مرغان بومی مازندران چکیده   PDF
بابک عنایتی , قدرت ا... رحیمی میانجی
جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰ بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی چکیده   _VERSION0[1].PDF
سید حسین حسینی ‌مقدم , سید ضیاءالدین میرحسینی , مانی غنی پور , علیرضا صیداوی
جلد ۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۵ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ Abstract چکیده   PDF
IJASR IJASR
جلد ۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ abstract چکیده   PDF
latin abیtract
جلد ۴ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ content چکیده   PDF
content content
جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام چکیده   PDF
محمد جبارزاده ایوریق , مراد پاشا اسکندری نسب , فاطمه پوربایرامیان , حسن خانزاده
جلد ۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمون چکیده   PDF
عاطفه سیددخت , علی اصغر اسلمی نژاد , مجتبی طهمورث پور
جلد ۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر ۱، ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی چکیده   PDF
سیدجواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابولقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی
جلد ۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک) بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری چکیده   PDF
مصیب شلایی , سید محمد حسینی
جلد ۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر اسانس‌های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی چکیده   PDF
هادی قربانی , سید علیرضا وکیلی , محسن دانش مسگران
جلد ۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاین چکیده   PDF
محمد خوروش , حسین یزدانی , احسان محجوبی , رسول کوثر , غلامرضا قربانی
جلد ۲ شماره ۲ سال ۱۳۸۹ اثر استفاده از نسبت های مختلف اسید آمینه ایده آل بر عملکردجوجه های گوشتی نر و ماده در دوره ۲۱ تا ۴۲ روزگی چکیده   PDF
رضا طاهرخانی , محمود شیوازاد , مجتبی زاغری , احمد زارع شحنه
جلد ۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی چکیده   PDF
داود کریمی , مجتبی طهمورث پور , محمد دادپسند , علی اصغر اسلمی نژاد , مونز ساندو لوند
جلد ۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ اثر افزودن آنزیم و اسید آلی در جیره‌های بر پایه ذرت و گندم بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی روده جوجه‌های گوشتی چکیده   PDF
محمد حسین شهیر , سعید مرادی , امید افسریان , افشین حیدری نیا
جلد ۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار چکیده   PDF
علی گیلانی , حسن کرمانشاهی , ابوالقاسم گلیان , عبدالمنصور طهماسبی
جلد ۵ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی چکیده   PDF
زهرا عبدالهی زاوه , احمد حسن آبادی , ابوالقاسم گلیان
جلد ۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ اثر افزودن گیاهان کاکوتی، نعنا و پونه به شیر بر عملکرد، متابولیت های شیمیایی خون و جمعیت میکروبی مدفوع گوساله های هلشتاین چکیده   PDF
نرجس قهاری , تقی قورچی , سید علیرضا وکیلی
جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر افزودنی باکتریایی و مواد جاذب رطوبت بر قابلیت تخمیر و ترکیب مواد مغذی سیلاژ تفاله چغندرقند با استفاده از سیلوهای آزمایشگاهی چکیده   PDF
سعید صیدالی دولت آباد , محمد خوروش , غلامرضا قربانی , حمید محمدزاده
جلد ۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر بافت فیزیکی خوراک بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای در جوجه های گوشتی چکیده   PDF
مینا طرقیان , رضا وكیلی
جلد ۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران چکیده   PDF
ساحره جوزی شکالگورابی , عبدالاحد شادپرور
جلد ۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک چکیده   PDF
حمید امانلو , نجمه اسلامیان فارسونی , طاهره امیر آبادی فراهانی
جلد ۷، شماره ۲ سال ۱۳۹۴ اثر تزریق داخل تخم مرغی مواد مغذی مختلف و ۳۶ ساعت گرسنگی پس از تفریخ بر قابلیت هچ، فرآسنجه های خونی، مورفولوژی روده و عملکرد جوجه های گوشتی چکیده   PDF
نگین امیری , محمد سالارمعینی , سیما تشرفی
جلد ۲ شماره ۱ سال ۱۳۸۹ اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن چکیده   PDF
مسلم باشتنی , عباس علی ناصریان , رضا ولی زاده , حسن عاقل
جلد ۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال چکیده   PDF
سید احسان غیاثی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان
جلد ۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی چکیده   PDF
راحله رجبی علی آبادی , رضا طهماسبی , امید دیانی , امین خضری
جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر تفاله‌‌های لیمو، انگور و سیب بر عملکرد، صفات لاشه، خصوصیات دستگاه گوارش، مورفولوژی روده و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی چکیده   PDF
كیوان صادقی , علی نوبخت
جلد ۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ اثر جاذب کننده‌های مختلف رطوبت بر کیفیت تخمیر سیلاژ حاوی تفاله ی مرطوب سیب‌زمینی چکیده   PDF
سعدون محمدیان , داریوش علیپور , مهدی محمودی ابیانه
جلد ۸ شماره ۲ سال ۱۳۹۵ اثر جایگزینی تریتیکاله و مکمل آنزیمی (زایلاناز-بتاگلوکاناز) در جیره رشد بر عملکرد، وزن نسبی اندام های گوارشی، چسبندگی محتویات و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی چکیده   PDF
حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی
جلد ۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل چکیده   PDF
علیرضا ولی کمال , تقی قورچی , مهدی فرحپور , آشور محمد قره باش , رحمت سمیعی
جلد ۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین چکیده   PDF
صمد صادقی , رضا ولی زاده , عباسعلی ناصریان , عبدالمنصور طهماسبی
جلد ۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین چکیده   PDF
نبی اله آقازیارتی فراهانی , حمید امانلو , هرمز منصوری , حمیدرضا میرزایی , علی مصطفی تهرانی
جلد ۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل چکیده   PDF
حسین دقیق کیا , وفا محمدی
جلد ۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین چکیده   PDF
ابوالفضل کیانی , احمد ریاسی , سعید انصاری مهیاری , غلامرضا قربانی , محمد خوروش
جلد ۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ اثر سطح تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش حرارتی چکیده   PDF
بهناز اشرفی , علیرضا حسابی نامقی , رضا وکیلی
جلد ۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۰ اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتی چکیده   PDF
حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی , احمد رضا راجی , علیرضا هروی موسوی
جلد ۷، شماره ۲ سال ۱۳۹۴ اثر سطوح مختلف آرژنین و پروتئین قابل هضم در جیره های دارای نسبت ایده آل اسیدهای آمینه در دوره آغازین بر عملکرد، صفات لاشه و فراسنجه های سرم خون جوجه‌های گوشتی چکیده   PDF
مصطفی غلامی , احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم گلیان
جلد ۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ اثر سطوح مختلف اسانس نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و بیان ژن‏های لیپوژنیک کبدی در جوجه های گوشتی چکیده   PDF
فرهاد صمدیان , محمد امیر کریمی ترشیزی , زربخت انصاری پیراسرایی , حسین واثقی , فهیمه محمد نژاد , وحید واحدی
جلد ۱ شماره ۲ سال ۱۳۸۸ اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و پروتئین جیره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی چکیده   PDF
یحیی محمدی , جلال یوسفی , حسن درمانی کوهی
جلد ۵ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی چکیده   PDF
مسلم باشتنی , محمد رضا تهرانی , عباسعلی ناصریان , محمد حسن فتحی
جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر سطوح مختلف عصاره روغنی گل همیشه بهاربرعملکرد، فراسنجه‌های خونی و پاسخ ایمنی در جوجه های گوشتی درگیر شده با تتراکلرید کربن چکیده   PDF
ریحانه واحد , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی , سارا بهشتی مقدم
جلد ۱ شماره ۲ سال ۱۳۸۸ اثر سطوح مختلف منگنز و روی بر خاکستر پوسته، واحدهاو، تلفات و تخم مرغ‌های با سطوح روشن در مرغ‌های تخمگذار چکیده   PDF
اکبر زمانی , حمید رحمانی , جواد پور رضا
جلد ۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۲ اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان چکیده   PDF
رضا علیمحمدی , حسن علی عربی
جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵ اثر سطوح مختلف پنبه‌دانه کامل بر تولید، ترکیبات شیر، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی در گاو شیری نژاد مونت بیلیارد چکیده   PDF
محبوبه شاهی , تفی قورچی
جلد ۷ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ اثر سطوح پروتئین و اسیدهای آمینه گوگرد دار جیره آغازین بر عملکرد و بافت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی چکیده   PDF
آویسا اخوان خالقی , ابوالقاسم گلیان , احمد حسن آبادی , احمدرضا راجی
جلد ۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ چکیده   PDF
علیرضا وافری , محمد روستائی علی مهر , نوید قوی حسین زاده , فریدون طالبی
جلد ۵ شماره ۴ سال ۱۳۹۲ اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی چکیده   PDF
روح اله ابراهیمی , طاهره محمد آبادی , محسن ساری , سمیه سالاری , محمدجواد ضمیری , محمد تقی بیگی نصیری
جلد ۲ شماره ۱ سال ۱۳۸۹ اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ چکیده   PDF
سید علی حسینی سیر , علی اصغر ساکی , محمد مهدی طباطبایی , حسن علی عربی , احمد احمدی , نرگس آشوری
جلد ۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ اثر عصاره رازیانه و ویتامین D۳ بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری چکیده   PDF
محمد کاظمی فرد , حسن کرمانشاهی , منصور رضایی , ابولقاسم گلیان
جلد ۴ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار چکیده   PDF
علیرضا ایوبی , جواد آرشامی , رضا ولی زاده , زهرا موسوی , امیر موسایی
جلد ۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم‌های جداسازی شده شکمبه چکیده   PDF
طاهره محمد آبادی , مرتضی چاجی , محمد بوجارپور
جلد ۱ شماره ۲ سال ۱۳۸۸ اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، چکیده   PDF
احمد حسن آبادی , حسن نصیری مقدم , حسن کرمانشاهی , محسن دانش مسگران
جلد ۷، شماره ۱ سال ۱۳۹۴ اثر قرص آهسته رهش روی، سلنیوم و کبالت بر برخی فراسنجه های خونی و عملکرد بره های نر و ماده مهربان چکیده   PDF
حسن علی عربی , امیر فدایی فر
جلد ۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر محافظتی پودر زردچوبه (Curcuma longa) بر آسیب‌های ناشی از استات سرب بر مصرف خوراک، تغییرات وزن و عملکرد تولید مثلی رت‌های نر ویستار چکیده   PDF
علیرضا ایوبی , رضا ولی زاده , آرش امیدی , عاطفه بابایی
جلد ۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۵ اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه چکیده   PDF
رضا ولی زاده , مهدی محمودی ابیانه , رضا گنجوی
1 - 100 (357) 1 2 3 4 > >>