مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها
( جواد بیات کوهسار ; رضا ولی زاده ; عباس علی ناصریان ; عبدالمنصور طهماسبی ; رشید صفری )
815 چکیده   PDF
جلد 4 شماره 4 سال 1391 تأثیر دو سطح مختلف فیبر جیره شروع کننده بر مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، بازده مصرف خوراک و فراسنجه های شکمبه ای گوساله های شیری هلشتاین
( امیر سالاری نیا ; محمد حسن فتحی نسری ; همایون فرهنگ فر ; حسین نعیمی پور یونسی )
703 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ و برخی پارامتر‌های خون در مرغ‌ تخم‌گذار های-لاین W36
( علی نوبخت )
583 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی
( حسین جانمحمدی ; اکبر تقی زاده ; پرویز یاسان ; جلیل شجاع ; علی نیکخواه )
497 چکیده   PDF
جلد 2 شماره 2 سال 1389 عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است
( تیمور تنها ; مجتبی زاهدی فر ; احسان محجوبی ; محسن شوکت فدایی )
408 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 1 سال 1393 مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی
( مرضیه افخمی ; حسن کرمانشاهی ; ابوالقاسم گلیان )
342 چکیده   PDF
جلد 4 شماره 2 سال 1391 اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثل
( حسین دقیق کیا ; وفا محمدی )
315 چکیده   PDF
جلد 7 شماره 4 سال 1394 بررسی ژن BMP 15 در گوسفندان افشاری و آمیخته افشاری× برولامرینو
( رقیه قلی پور ; لیلا دانش مقدم ; محمدطاهر هرکی نژاد )
310 چکیده   PDF
جلد 2 شماره 2 سال 1389 بررسی اثر جایگزینی تفاله چغندر‌قند بجای جو بر عملکرد و خصوصیات لاشه بره‌های نر مغانی
( اکبر ابرغانی ; محمد بوجارپور ; جمال فیاضی )
305 چکیده   PDF
جلد 6 شماره 3 سال 1393 اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری
( محمد کاظمی فرد ; حسن کرمانشاهی ; منصور رضایی ; ابولقاسم گلیان )
299 چکیده   PDF