نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • تأثیر شدت‌های متفاوت رقیق سازی جیره و استفاده از مکمل آنزیمی بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 4527
  حسنا حاجاتی ; منصور رضایی ; احمد حسن آبادی
  بازدید: 945
  تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام و ترئونین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی در دوره آغازین و رشد  PDF    دانلود : 4847
  عباس حسین پور ; احمد حسن آبادی ; محمد حسین شهیر ; حسنا حاجاتی
  بازدید: 1036
  مقایسه عملکرد و خصوصیات استخوان جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف مکمل ویتامینی طی دوره پایانی در دو سیستم پرورشی بستر و قفس  PDF    دانلود : 5547
  حسین مروج ; موسی الرضا باغانی ; مجید اله یاری شهراسب ; محمود شیوازاد
  بازدید: 851
  تعیین شاخص های آزمایشگاهی کیفیت دانه های سویای پرچرب اکسترود شده در سه دما و همبستگی آنها با عملکرد رشد جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 4607
  سید علی میر قلنج ; ابوالقاسم گلیان ; حسن کرمانشاهی
  بازدید: 786
  اثر افزودن بنتونیت سدیم به جیره حاوی کنجاله پنبه دانه بر قابلیت هضم مواد مغذی و بهره اقتصادی مرغ های تخمگذار  PDF    دانلود : 5597
  علی گیلانی ; حسن کرمانشاهی ; ابوالقاسم گلیان ; عبدالمنصور طهماسبی
  بازدید: 1147
  مقایسه خصوصیات شیمیایی و تجزیه پذیری انواع علوفه و سیلاژ سورگوم با ذرت در شرایط آزمایشگاهی و روش کیسه های نایلونی  PDF    دانلود : 10760
  احمد هدایتی پور ; محمد خوروش ; غلامرضا قربانی ; عباس المدرس ; محمد رضا عبادی
  بازدید: 1073
  بررسی اثر تغذیه دو منبع متیونین محافظت شده درشکمبه بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اواسط دوره شیردهی  PDF    دانلود : 5238
  یونس عبداللهی ; مهدی دهقان بنادکی ; حمید امانلو ; حمید رضا میرزایی الموتی
  بازدید: 812
  اثر عمل آوری پیت خام نیشکر با فشار بخار بر فراسنجه های تولید گاز با استفاده از میکروارگانیسم‌های جداسازی شده شکمبه  PDF    دانلود : 8822
  طاهره محمد آبادی ; مرتضی چاجی ; محمد بوجارپور
  بازدید: 742
  اثراستفاده ازجیره‌های حاوی دانه جو یا تریتیکاله با یا بدون موننسین بر عملکرد پروار گوساله‌های نر براون سوئیس  PDF    دانلود : 9687
  مسلم باشتنی ; علیرضا فروغی ; مهدی عدالتی نسب ; همایون فرهنگ فر
  بازدید: 933
  اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک  PDF    دانلود : 7198
  حمید امانلو ; نجمه اسلامیان فارسونی ; طاهره امیر آبادی فراهانی
  بازدید: 779
  بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 4811
  رشید صفری ; رضا ولی زاده ; رسول کدخدائی ; بی بی نرجس علم الهدی ; عبدالمنصور طهماسبی ; عباسعلی ناصریان
  بازدید: 798
  چکیده لاتین  PDF    دانلود : 5328
  چکیده لاتین
  بازدید: 682