نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • تأثیر سطوح و دوره های مختلف مصرف مکمل ویتامینی بر عملکرد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره های بر پایه گندم و جو در مرحله پایانی پرورش  PDF    دانلود : 9913
  مجید اله یاری شهراسب ; حسین مروج ; یوسف باغچقی ; محمود شیوازاد
  بازدید: 599
  تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی  PDF    دانلود : 5956
  حجت صنوبر کلاتی ; محمود شمس شرق ; بهروز دستار ; سعید زره داران
  بازدید: 699
  برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 3791
  مهران مهری ; حسن نصیری مقدم ; حسن کرمانشاهی ; محسن دانش مسگران
  بازدید: 560
  تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور  PDF    دانلود : 8736
  اکبر یعقوب فر ; سارا میرزایی گودرزی ; حمید ولی زاده ; علیرضا صفا مهر
  بازدید: 861
  بررسی اثر استفاده از آنزیم‌های تجاری بر عملکرد و کیفیت لاشة جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیرههای بر پایة گندم، و جو  PDF    دانلود : 15596
  علی نوبخت ; فرید مهینی ; صابر خدایی
  بازدید: 641
  اثرات جایگزینی کنجاله کانولا با کنجاله سویا بر برخی صفات تولیدی گاو های تازه زای هلشتاین  PDF    دانلود : 5972
  فاطمه حسینی ; علیرضا هروی موسوی ; محسن دانش مسگران
  بازدید: 567
  تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری  PDF    دانلود : 8642
  احمد هدایتی پور ; محمد خوروش ; غلامرضا قربانی ; عباس المدرس
  بازدید: 751
  تاثیر سیلاژ محصولات فرعی پسته عمل آوری شده با پلی اتیلن گلیکول و اوره بر ترکیبات فنولی و تولید گاز در شرایط برون تنی و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین  PDF    دانلود : 3747
  امیر مختارپور ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده ; عبدالمنصور طهماسبی
  بازدید: 565
  بررسی همبستگی ارزش ارثی دوره های ناقص و کامل شیردهی در صفات تولید شیر و تداوم شیردهی در گاوهای شیری هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی  PDF    دانلود : 6110
  رضا سیدشریفی ; مراد پاشا اسکندری نسب ; جمال سیف دواتی ; نجات بادبرین
  بازدید: 605
  ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور  PDF    دانلود : 9065
  مهدی نافذ ; سعید زره داران ; سعید حسنی ; رحمت سمیعی
  بازدید: 799
  مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین  PDF    دانلود : 6093
  مهدی ناقوس ; عباس پاکدل ; رسول واعظ ترشیزی
  بازدید: 579
  بررسی چند شکلی نشانگر‌های ریزماهواره‌ ایBM۶۴۴۴، INRA۱۳۵ و oarhh۳۵ مرتبط با ژن‌ اینهیبین در گوسفند سنجابی  PDF    دانلود : 7454
  بیژن سلیمانی ; برومند چهارآیین ; قدرت اله رحیمی میانجی
  بازدید: 604
  abstract  PDF    دانلود : 3661
  Latin AbیTract
  بازدید: 431
  content  PDF    دانلود : 4024
  Content Content
  بازدید: 392