دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تأثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی

حجت صنوبر کلاتی; محمود شمس شرق; بهروز دستار; سعید زره داران
تعداد مشاهده : 989 PDF

برآورد و مقایسه احتیاجات ترئونین قابل هضم در دوره رشد جوجه‌های گوشتی

مهران مهری; حسن نصیری مقدم; حسن کرمانشاهی; محسن دانش مسگران
تعداد مشاهده : 779 PDF

تعیین کربوهیدرات های غیر نشاسته ای و انرژی قابل متابولیسم ارقام مختلف گندم ایران در تغذیه طیور

اکبر یعقوب فر; سارا میرزایی گودرزی; حمید ولی زاده; علیرضا صفا مهر
تعداد مشاهده : 1106 PDF
تعداد مشاهده : 863 PDF

تأثیر جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ سورگوم شیرین بر قابلیّت هضم و عملکرد گاوهای شیری

احمد هدایتی پور; محمد خوروش; غلامرضا قربانی; عباس المدرس
تعداد مشاهده : 1021 PDF

ارزیابی ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاو های هلشتاین شمال کشور

مهدی نافذ; سعید زره داران; سعید حسنی; رحمت سمیعی
تعداد مشاهده : 1255 PDF

مطالعه الگوی رشد در خطوط پدری لاین جوجه گوشتی آرین

مهدی ناقوس; عباس پاکدل; رسول واعظ ترشیزی
تعداد مشاهده : 696 PDF
تعداد مشاهده : 759 PDF

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران
تعداد مشاهده : 583 PDF

content

پژوهشهای علوم دامی ایران
تعداد مشاهده : 481 PDF