دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری

حسن محمدی عمارت; ابوالقاسم گلیان; عبدالمنصور طهماسبی; حسن کرمانشاهی
تعداد مشاهده : 912 PDF

بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید

علی رضا حسابی نامقی; علیرضا شوریده; رجبعلی میرزایی; علی اكبر اردلان دوست
تعداد مشاهده : 949 PDF

تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار

مسعود محمد حسین رحمتی; علی اصغر ساکی; پویا زمانی; امیر اسكندرلو; بهنام طهماسب پور
تعداد مشاهده : 1045 PDF

اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار

محمّدعلی نوروزیان; رضا ولی زاده; ابوالقاسم نبی پور; عباسعلی ناصریان; عبدالمنصور طهماسبی
تعداد مشاهده : 931 PDF

تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی

یونس علی علی جو; رضا ولی زاده; عباسعلی ناصریان; محسن دانش مسگران; عبدالمنصور طهماسبی
تعداد مشاهده : 1046 PDF

مطالعه چندشکلی اگزون2 ژن GOLA-DRB3 در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP

اسماعیل عباس زاده مهرآبادی; محمدرضا محمدآبادی; علی اسمعیلی زاده كشكوئیه; روح ا... علی نقی زاده
تعداد مشاهده : 1527 PDF
تعداد مشاهده : 1024 PDF

ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری

علی اصغر اسلمی نژاد; داود علی ساقی; غلامرضا داشاب; مهسا ضابطیان
تعداد مشاهده : 1230 PDF

کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر 305 روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی

راضیه ایزدخواه; همایون فرهنگ فر; محمد حسن فتحی نسری; حسین نعیمی پور یونسی
تعداد مشاهده : 1103 PDF

بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی

سید حسین حسینی ‌مقدم; سید ضیاءالدین میرحسینی; مانی غنی پور; علیرضا صیداوی
تعداد مشاهده : 1036 PDF

چکیده مبسوط

پژوهشهای علوم دامی
تعداد مشاهده : 960 PDF