نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام و لیزین جیره غذایی بر عملکرد و ابقای ظاهری نیتروژن در جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 3528
  احمد حسن آبادی ; موسی حسینی ; فهیمه علیپور
  بازدید: 1042
  ارزیابی اثر پروتئین خام و متیونین جیره بر تولید و کیفیت تخم مرغ مرغها در فاز دوم تخمگذاری  PDF    دانلود : 3486
  حسن محمدی عمارت ; ابوالقاسم گلیان ; عبدالمنصور طهماسبی ; حسن کرمانشاهی
  بازدید: 791
  تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرین  PDF    دانلود : 12817
  مرضیه رحمانی ; محمد امیر کریمی ترشیزی ; رسول واعظ ترشیزی
  بازدید: 704
  بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید  PDF    دانلود : 4921
  علی رضا حسابی نامقی ; علیرضا شوریده ; رجبعلی میرزایی ; علی اكبر اردلان دوست
  بازدید: 737
  تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذار  PDF    دانلود : 4877
  مسعود محمد حسین رحمتی ; علی اصغر ساکی ; پویا زمانی ; امیر اسكندرلو ; بهنام طهماسب پور
  بازدید: 756
  اثر عصاره‌های گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذار  PDF    دانلود : 8300
  رضا وکیلی
  بازدید: 738
  اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار  PDF    دانلود : 3470
  محمّدعلی نوروزیان ; رضا ولی زاده ; ابوالقاسم نبی پور ; عباسعلی ناصریان ; عبدالمنصور طهماسبی
  بازدید: 684
  مقایسه تعداد قارچ های شکمبه ای در محیط کشت حاوی کنجاله آفتابگردان عمل آوری شده با فرمالدئید و یا سود با روش PCR رقابتی  PDF    دانلود : 3390
  طاهره محمدآبادی ; محسن دانش مسگران ; محمد رضا نصیری ; مرتضی چاجی
  بازدید: 719
  تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی  PDF    دانلود : 3219
  یونس علی علی جو ; رضا ولی زاده ; عباسعلی ناصریان ; محسن دانش مسگران ; عبدالمنصور طهماسبی
  بازدید: 729
  مطالعه چندشکلی اگزون۲ ژن GOLA-DRB۳ در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLP  PDF    دانلود : 7777
  اسماعیل عباس زاده مهرآبادی ; محمدرضا محمدآبادی ; علی اسمعیلی زاده كشكوئیه ; روح ا... علی نقی زاده
  بازدید: 1080
  ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیره  PDF    دانلود : 6839
  مریم نصرتی ; مجتبی طهمورث پور
  بازدید: 798
  برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روزآزمون با تابعیت تصادفی  PDF    دانلود : 3343
  عاطفه سیددخت ; علی اصغر اسلمی نژاد ; مجتبی طهمورث پور ; همایون فرهنگ فر
  بازدید: 841
  ارزیابی عوامل محیطی موثر بر زنده مانی بره های بلوچی از تولد تا شیرگیری  PDF    دانلود : 3389
  علی اصغر اسلمی نژاد ; داود علی ساقی ; غلامرضا داشاب ; مهسا ضابطیان
  بازدید: 803
  کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر ۳۰۵ روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضوی  PDF    دانلود : 13374
  راضیه ایزدخواه ; همایون فرهنگ فر ; محمد حسن فتحی نسری ; حسین نعیمی پور یونسی
  بازدید: 875
  اثر چندشکلی آللی برخی از ژن های کاندید محور هورمون رشد روی صفات تولید تخم در مرغان بومی مازندران  PDF    دانلود : 7458
  بابک عنایتی ; قدرت ا... رحیمی میانجی
  بازدید: 704
  بررسی برخی از شاخص‌های تغذیه‌ای هیبریدهای تجارتی کرم ابریشم در پنج سن لاروی  _VERSION0[1].PDF    دانلود : 6301
  سید حسین حسینی ‌مقدم ; سید ضیاءالدین میرحسینی ; مانی غنی پور ; علیرضا صیداوی
  بازدید: 787
  abstract  PDF    دانلود : 3825
  Abstract Gggggg AbیTract
  بازدید: 851