نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • اثر افزودنی های محرک رشد بر عملکرد جوجه های گوشتی چالش یافته با Escherichia coli  PDF    دانلود : 8525
  احمدرضا ولیپوری ; شعبان رحیمی ; تقی زهرایی صالحی
  بازدید: 830
  اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 3169
  حیدر زرقی ; ابوالقاسم گلیان ; حسن كرمانشاهی ; حسن عاقل
  بازدید: 693
  بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال درجوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 9142
  سمیه شربت دار ; محمود شمس شرق ; علیرضا حسابی نامقی ; سعید حسنی ; رضا حدادیان
  بازدید: 655
  تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 6857
  حسن نصیری مقدم ; مونا آزادگان مهر ; لیلا زرتاش ; محمود سالمی
  بازدید: 727
  مقایسه منحنی رشد و تعیین میزان اثر هتروزیس برای اوزان بدن در تلاقی دو لاین انتخاب شده در بلدرچین  PDF    دانلود : 5369
  الهام رضوان نژاد ; عباس پاکدل ; سید رضا میرایی آشتیانی ; حسن مهربانی یگانه ; محمد مهدی یعقوبی
  بازدید: 705
  اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی  PDF    دانلود : 9228
  مهدی خلیل ارجمندی ; اسدا... تیموری یانسری
  بازدید: 651
  مطالعه تاثیر سطح و نوع گوگرد مصرفی در جیره های پیش از زایش بر فراسنجه های خون، آغوز و ترکیبات آن و غلظت پلاسمایی آنزیم های کبدی در دوره انتقال گاوهای شیری  PDF    دانلود : 8100
  اسماعیل منیدری ; حمید امانلو ; وحید کشاورز ; محمدرضا فروزان مهر ; امیر جلایری نیا
  بازدید: 638
  تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز  PDF    دانلود : 3429
  رضا ولی زاده ; مرضیه قدمی کوهستانی ; فریدون ملتی
  بازدید: 676
  تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز   PDF    دانلود : 5758
  رضا ولی زاده ; مرضیه قدمی کوهستانی ; فریدون ملتی
  بازدید: 640
  برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 3172
  عبدالصمد امینی ; علی اصغر اسلمی نژاد ; مجتبی طهمورث پور
  بازدید: 547
  برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاین  PDF    دانلود : 3489
  محمد تیموریان ; علی اصغر اسلمی نژاد ; مجتبی طهمورث پور
  بازدید: 653
  بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT۱ و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایران   PDF    دانلود : 7920
  حامد خراتی کوپایی ; محمد رضا محمد آبادی ; سعید انصاری مهیاری ; علی اسماعیلی زاده کشکوئیه ; علیرضا ترنگ ; مهدی نیکبختی
  بازدید: 615
  تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی  PDF    دانلود : 7785
  عاطفه عابدینی ; همایون فرهنگ فر ; کمال شجاعیان ; حسین نعیمی پور یونسی ; مسلم باشتنی ; بهروز محمد نظری
  بازدید: 648
  اثر سن بر خصوصیات الیاف شترهای ماده یک کوهانه استان سمنان (مقاله کوتاه)  PDF    دانلود : 4926
  حمیدرضا انصاری رنانی ; حمیدرضا باقرشاه ; سپهر مرادی
  بازدید: 616
  abstract  PDF    دانلود : 6090
  Abstract AbیTract
  بازدید: 566