دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 1421 PDF

تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها

جواد بیات کوهسار; رضا ولی زاده; عباس علی ناصریان; عبدالمنصور طهماسبی; رشید صفری
تعداد مشاهده : 1272 PDF
تعداد مشاهده : 1276 PDF
تعداد مشاهده : 1389 PDF
تعداد مشاهده : 1307 PDF

تعیین اندازه واحد دامی و نیاز روزانه گوسفند فراهانی با استفاده از انرژی متابولیسمی

حسین ارزانی; زينب جعفریان جلودار; علي نیكخواه; حسين آذرنیوند; مهدي قربانی
تعداد مشاهده : 1820 PDF

کاربرد تکنیک Triplex PCR در شناسایی تیپ های B،C و D کلستریدیوم پرفرینجنس

محمد رضا احسنی; محمد رضا محمد آبادی; مهرداد شمس الدینی بافتی; مجید عزتخواه; مهدی حسنی درخشان; علی اسمعیلی زاده كشكوئیه
تعداد مشاهده : 1423 PDF

عمل آوری پرس های کاه با اوره بهتر از عمل آوریکاه معمولی در سیستم های پرواربندی است

تیمور تنها; مجتبی زاهدی فر; احسان محجوبی; محسن شوکت فدایی
تعداد مشاهده : 1210 PDF

تنوع میکروساتلایت در شش ن‍ژاد گوسفند ایرانی

وحید مولائی; رحیم عصفوری; مراد پاشا اسكندری نسب; صابر قنبری; مهدی نیكمرد
تعداد مشاهده : 1092 PDF

ارزیابی گوناگونی ژنتیکی در هشت نژاد گوسفند بومی ایران (اویس آریس) با بهره گیری از نشانگرهای ای اف ال پی

اکبر خالق زادگان; سيد ضياالدين میر حسینی; سيد محمد فرهاد وحیدی; سيد بنيامين دلیر صفت; هادي زارع
تعداد مشاهده : 1487 PDF

abstract

پژوهشهای علوم دامی ایران
تعداد مشاهده : 940 PDF