نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • بررسی عملکرد میش‌های بلوچی در آمیزش با قوچ‌های بلوچی، شال و مغانی 
  محمد علی امامی میبدی ; علی شفیع نادری
  بازدید: 1184
  سازه‌های مؤثر بر عملکرد تولیدمثلی ماده گاوهای هولشتاین استان فارس 
  سید حسن عادلی ; محمد جواد ضمیری ; روغنی روغنی ; مجتبی کافی
  بازدید: 1105
  بررسی تأثیر سطوح مختلف پلت‌چسبان پروتئینی آمت بر عملکرد 
  مجتبی خرمی ; جواد پوررضا ; عبدالحسین سمیع ; مهدی محمد علی پور ; ابراهیم روغنی
  بازدید: 991
  ارزیابی بتائین اگزوژنیک و کل مواد جامد محلول در تنظیم فشاراسمزی در جوجه‌های گوشتی 
  شیرین هنربخش ; مجتبی زاغری ; محمود شیوآزاد
  بازدید: 1261
  تأثیرسطوح مختلف کنجاله کلزا و آنزیم فیتاز بر کیفیت پوسته تخم مرغ 
  روح الله گایکانی ; مجتبی زاغری ; محمود شیوآزاد
  بازدید: 1152
  استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه‌های گوشتی 
  حشمت سپهری مقدم ; حسن نصیری مقدم ; محسن دانش مسگران
  بازدید: 1156
  برآورد پارامترهای ژنتیکی و روند ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی برخی صفات اقتصادی در بز کرکی رائینی 
  الهام رضوان نژاد ; محمد مرادی شهربابك ; حسین مروج ; احمد صفی جهانشاهی
  بازدید: 1333