فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره¬های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل¬های آلی کروم و سلنیوم

امیر موسائی; رضا ولی زاده; عباسعلی ناصریان; محمد حیدرپور; حسین کاظمی مهرجردی

تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

جمال سیف دواتی; مطلب جهان آرا; صیاد سیف زاده; حسین عبدی بنمار; فرزاد میرزایی آقجه قشلاق; رضا سید شریفی; وحید واحدی

بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه¬ای غلاف کهور

حسن علی عربی; فرشته علی پور; پویا زمانی; داریوش علی پور; مصطفی ملکی; خلیل زابلی

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری

رضا سید شریفی; فاطمه نور افکن; مصطفی فولادی; جمال سیف دواتی

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

حسین حسینی نصر; هدایت الله روشنفکر; جمال فیاضی; محمد تقی بیگی نصیری

آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq

ژیلا حسانی; محمدرضا نصیری; محمدرضا بختیاری زاده; مجتبی طهمورث پور; علی جوادمنش

علمی پژوهشی- سایر

علمی پژوهشی- سایر