دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

عملکرد و پاسخ به تنش انتقال بره¬های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل¬های آلی کروم و سلنیوم

امیر موسائی; رضا ولی زاده; عباسعلی ناصریان; محمد حیدرپور; حسین کاظمی مهرجردی
تعداد مشاهده : 279 صفحه 1-10 PDF

تاثیر نانو ذرات اکسید روی بر عملکرد رشد، متابولیت‌های خونی و برخی آنزیم‌های سرمی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

جمال سیف دواتی; مطلب جهان آرا; صیاد سیف زاده; حسین عبدی بنمار; فرزاد میرزایی آقجه قشلاق; رضا سید شریفی; وحید واحدی
تعداد مشاهده : 623 صفحه 23-33 PDF

بررسی ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه¬ای غلاف کهور

حسن علی عربی; فرشته علی پور; پویا زمانی; داریوش علی پور; مصطفی ملکی; خلیل زابلی
تعداد مشاهده : 206 صفحه 35-46 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعیین اهداف اصلاحی گوسفند مغانی در سیستم پرورش عشایری

رضا سید شریفی; فاطمه نور افکن; مصطفی فولادی; جمال سیف دواتی
تعداد مشاهده : 661 صفحه 81-95 PDF

برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم تولیدی در گاو بومی استان ایلام

حسین حسینی نصر; هدایت الله روشنفکر; جمال فیاضی; محمد تقی بیگی نصیری
تعداد مشاهده : 302 صفحه 97-107 PDF

تعیین پلی مورفیسم رسپتور ژن دوپامین به کمک آنزیم محدودالاثر BseNI

مریم بازگیری; محمد تقی بیگی نصیری; جمال فیاضی
تعداد مشاهده : 161 صفحه 109-115 PDF

آنالیز بیانِ ژن‌ها و رسم شبکة ژنی آپوپتوزیس در نژادهای مرغ بومی اصفهان و تجاری راس تحت داده‌های RNA-seq

ژیلا حسانی; محمدرضا نصیری; محمدرضا بختیاری زاده; مجتبی طهمورث پور; علی جوادمنش
تعداد مشاهده : 269 صفحه 117-130 PDF

تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری گوسفند نژاد بلوچی

فاطمه بحری بیناباج; گلناز بی همتا; زانا پیرخضرانیان
تعداد مشاهده : 444 صفحه 131-139 PDF

علمی پژوهشی- سایر

تعداد مشاهده : 429 صفحه 140-151 PDF