دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر جاذب‌های آلی و معدنی آفلاتوکسین B1 بر قابلیت هضم و متغیرهای تخمیری شکمبه در شرایط برون‌تنی

سعیده اسدزاده هروی; عبدالمنصور طهماسبی; عباسعلی ناصریان; رضا ولی زاده
تعداد مشاهده : 414 صفحه 413-423 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

مقایسه مدل‌های مختلف برای برآورد وراثت‌پذیری صفات کیفیت تخم‌ مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی

زهرا خیرخواه; سعید حسنی; سعید زره داران; مجتبی آهنی آذری; محمد هادی سخاوتی; مونا صالحی نسب
تعداد مشاهده : 388 صفحه 461-470 PDF

پیش‌بینی ژن¬های کاذب جدید در ژنوم مرجع گوسفند

محمد رضا بختیاری زاده; زهره مزدوری; پدرام شاکری
تعداد مشاهده : 281 صفحه 484-497 PDF

علمی پژوهشی- سایر

بررسی خاصیت آنتی¬اکسیدانی سیلیمارین در مقابله با سمیت کلرید لیتیوم در اسپرم قوچ

طاهره چوبینه; حمیدرضا مومنی; مهدی خدایی مطلق; نیلوفر دربندی; عاطفه خاوری
تعداد مشاهده : 292 صفحه 498-506 PDF

تعیین مناسب‌ترین شاخص برآورد تنش گرمایی-رطوبتی بر تولید شیر روزانه در یک گاوداری بزرگ صنعتی در مشهد

مهدی مهاجرپور; امین علیزاده; سیدمحمد موسوی بایگی; عباسعلی ناصریان; محمدتقی شاکری
تعداد مشاهده : 475 صفحه 507-516 PDF