نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • اثر جیره های گلوکوژنیک و لیپوژنیک بر غلظت بیومارکرهای متابولیسم انرژی در سرم خون بره های ماده بلوچی 
  عطیه بهلولی قائن ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده ; محمد رضا نصیری
  بازدید: 35
  تأثیر افزودن مستقیم کشت‌های زنده باکتریایی بر قابلیت هضم و پارامترهای تخمیری شکمبه‌‌‌‌‌ای در شرایط آزمایشگاهی 
  جواد بیات کوهسار ; عبدالمنصور طهماسبی ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده ; رشید صفری
  بازدید: 30
  بررسی اثرات جایگزینی کاه ماش (Vigna radiate) با کاه گندم یا سیلاژ ذرت بر عملکرد بره‌های پرواری 
  مرتضی چاجی ; ایمان مهرامیری ; صالح طباطباپی وکیلی ; طاهره محمدآبادی ; محسن ساری
  بازدید: 38
  اثر منبع نشاسته در پیش از زایش و سطح آن در پس از زایش روی تولید و ترکیب شیر و فراسنجه-های سلامتی تلیسه های هلشتاین 
  حمیدرضا میرزایی الموتی ; پدرام پناهی ها
  بازدید: 29
  اثر بلوک اوره - ملاس غنی شده با موننسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و شکمبه در بره-های نر مهربان 
  حسن علی عربی ; محمد مهدی طباطبایی ; پویا زمانی ; سپیده افروزی ; خلیل زابلی
  بازدید: 23

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • اثر افزودن سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس به جیره غذایی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی نر 
  نسیم بیدار ; احمد حسن آبادی ; حسن نصیری مقدم ; مهدی وریدی ; محمد محسن زاده
  بازدید: 24
  ارزیابی کارآیی استفاده از منابع چربی اشباع و غیر اشباع در جیره بر عملکرد و لیپیدهای خون جوجه‌های گوشتی با دو سطح انرژی قابل متابولیسم 
  علی نوبخت ; محسن جلیلی
  بازدید: 27

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • اثر تعداد و توزیع اثرات QTLها بر پیش‌بینی های ژنومی برخی روشهای آماری برای یک صفت آستانه ای 
  صاحب فروتنی فر
  بازدید: 22
  شناسایی چندشکلی تک نوکلئوتیدی بخشی از ژن LEP و ارتباط آن با صفات لاشه در گوسفندان افشاری و افشاری-برولا مرینو 
  رحیمه سپهری ; صادق علیجانی ; جلیل شجاع غیاث ; محمدطاهر هرکی نژاد ; سید عباس رأفت
  بازدید: 26
  تحلیل شجره و بررسی همخونی در گوسفند لری‌بختیاری 
  محمد کشاورزپور ; محمد رضا بحرینی بهزادی ; مصطفی محقق دولت آبادی
  بازدید: 108

 • علمی پژوهشی- فیزیولوژی

 • اثر عصاره نسترن بر پارامترهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی و آنزیم‌های پلاسمای منی پس از فرآیند انجماد- یخ‌گشایی 
  سمیرا رضویان ; حسین دقیق کیا ; ابوذر نجفی ; حسین واثقی دودران
  بازدید: 52