دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

اثر کربوهیدرات‌های غیر الیافی بر قابلیت عملکرد و خصوصیات هضمی مواد مغذی در گاوهای شیرده هلشتاین

سعید کامل ارومیه; عباسعلی ناصریان; رضا ولی زاده; فاطمه هلن قانع; محمد بنایان اول
تعداد مشاهده : 428 صفحه 1-12 PDF

تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره‌های افشاری در حال رشد

حمیدرضا میرزایی الموتی; زهرا شاهلیزاده; حمید امانلو; مصطفی حاجی لو; کامران اکبری پابندی
تعداد مشاهده : 442 صفحه 24-40 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی

فرشته قدمگاهی; سعید زره داران; مجتبی آهنی آذری; مونا صالحی نسب
تعداد مشاهده : 452 صفحه 84-92 PDF
تعداد مشاهده : 442 صفحه 93-103 PDF

تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله‌های گاو هلشتاین استان اصفهان

حامد امیرپورنجف آبادی; سعید انصاری مهیاری; محمدعلی ادریس
تعداد مشاهده : 524 صفحه 104-112 PDF

بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان

رویا یاوری فرد; نوید قوی حسین زاده; عبدالاحد شادپرور
تعداد مشاهده : 396 صفحه 113-124 PDF
تعداد مشاهده : 452 صفحه 125-134 PDF

برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری

محبوبه میرزایی ایلالی; سعید حسنی; مجتبی آهنی آذری; روح الله عبدالله پور; سکینه نقویان
تعداد مشاهده : 508 صفحه 135-145 PDF