نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • اثر کربوهیدرات های غیر الیافی بر قابلیت هضم ظاهری ترکیبات خوراک و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین 
  سعید کامل ارومیه ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده ; فاطمه هلن قانع ; محمد بنایان اول
  بازدید: 31
  مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی و پاسخ به تنش انتقال بره های ماده بلوچی تغذیه شده با سطوح مازاد بر نیاز مکمل های آلی کروم و سلنیوم 
  امیر موسائی ; رضا ولی زاده ; عباسعلی ناصریان ; محمد حیدرپور ; حسین کاظمی مهرجردی
  بازدید: 17
  مقایسه قابلیت هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآی شکمبه، در بزهای تغذیه شده با برهان و یونجه به صورت خالص 
  لیلا بابادی ; مرتضی چاجی ; طاهره محمدآبادی
  بازدید: 48
  تأثیر افزودن مکمل موننسین و عصاره گیاهی بر رفتار خوردن، تولید و خصوصیات لاشه بره های افشاری در حال رشد 
  حمیدرضا میرزایی الموتی ; زهرا شاهلیزاده ; حمید امانلو ; مصطفی حاجی لو ; کامران اکبری پابندی
  بازدید: 53

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • اثرات ۱-۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania Somnifera) بر پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی 
  محمد طاهر میرکزهی ; حسن کرمانشاهی ; ابوالقاسم گلیان ; حسن صالح ; محمد جواد آگاه
  بازدید: 49
  اثرات استفاده از سطوح مختلف پوست هندوانه با و بدون آنزیم بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌‌های بیوشیمیایی خون و صفات ایمنی در جوجه‌های گوشتی در هوای گرم 
  علی نوبخت ; ولی قربانعلی نژاد
  بازدید: 42
  اثرات گیرنده‌های مرکزی هیستامین و سیستم هیستامینرژیک بر میزان مصرف آب و خوراک در جوجه‌های گوشتی 
  صفورا صلاحی ; جواد نصر ; کیومرث امینی ; سعید شالباف
  بازدید: 38

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • خصوصیات ژنتیکی صفات رشد و تولید تخم مرغ در مرغان بومی استان خراسان رضوی به روش بیزی 
  فرشته قدمگاهی ; سعید زره داران ; مختار علی عباسی ; مجتبی آهنی آذری ; مونا صالحی نسب
  بازدید: 38
  ارزیابی ژنتیکی عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در شرایط مختلف اقلیمی ایران 
  علیرضا شهدادی ; مجتبی طهمورث پور
  بازدید: 37
  تجزیه ژنتیکی صفت طول عمر تولیدی در گله های گاو هلشتاین استان اصفهان 
  حامد امیرپورنجف آبادی ; سعید انصاری مهیاری ; محمدعلی ادریس
  بازدید: 101
  بررسی اثر همخونی بر افزایش وزن روزانه و نسبت کلیبر در گوسفند نژاد مهربان 
  رویا یاوری فرد ; نوید قوی حسین زاده ; عبدالاحد شادپرور
  بازدید: 42
  آنالیز اثرات متقابل افزایشی، غلبه و ایمپرینتینگQTL با هچ و جنس روی برخی صفات کروموزوم ۵ بلدرچین ژاپنی 
  مرجان احمدی ; علی اسمعیلی زاده کشکوئیه ; احسان نصیری فر
  بازدید: 36
  برآورد همخونی و اثر آن بر صفات رشد در گوسفندان سنگسری 
  محبوبه میرزایی ایلالی ; سعید حسنی ; مجتبی آهنی آذری ; روح الله عبدالله پور ; سکینه نقویان
  بازدید: 102