نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه  PDF    دانلود : 170
  رضا ولی زاده ; مهدی محمودی ابیانه ; رضا گنجوی 403-414
  بازدید: 207
  اثر اسانس‌های گیاهی پونه کوهی، پرتقال و زیره سبز بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری سیلاژ ذرت در شرایط آزمایشگاهی  PDF    دانلود : 157
  هادی قربانی ; سید علیرضا وکیلی ; محسن دانش مسگران 415-427
  بازدید: 209
  اثر تغذیه سیلاژ یونجه با مقادیر مختلف خرمای ضایعاتی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه، میزان تولید پروتئین میکروبی و فراسنجه های خون در گوسفند کرمانی  PDF    دانلود : 165
  راحله رجبی علی آبادی ; رضا طهماسبی ; امید دیانی ; امین خضری 428-440
  بازدید: 262
  اثرات عمل‌آوری با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک بر ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش  PDF    دانلود : 134
  منیره بابایی ; فرزاد قنبری ; آشور محمد قره باش ; جواد بیات کوهسار 441-454
  بازدید: 212

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • اثر پروبیوتیک پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیسی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، بافت‌شناسی و فلور میکروبی روده در جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 157
  مهدیه مظفری ; حسن کرمانشاهی ; ابوالقاسم گلیان 455-467
  بازدید: 217
  تأثیر پودر و اسانس رزماری بر عملکرد، جمعیت میکروبی، ریخت‌شناسی روده و کیفیت گوشت در بلدرچین‌های گوشتی  PDF    دانلود : 170
  محمد مهدی رجبی ; محسن افشارمنش ; الهه رستمی گوهری 468-478
  بازدید: 191
  بررسی اثر محدودیت کمی خوراک بر عملکرد، خصوصیات تولید‌مثلی و شاخص تنش مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان  PDF    دانلود : 121
  علی رضا حسابی نامقی ; محمد رضا بیرجندی ; اصغر محمد‍‍ پور 479-488
  بازدید: 196

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • شناسایی تنوع در تعداد کپی قطعه ژنومی ۱۵ ‌نژاد گوسفند ایتالیایی با استفاده از چیپ ۵۰‌کی گوسفندی  PDF    دانلود : 187
  مریم نصرتی ; مجتبی طهمورث پور 489-501
  بازدید: 207
  شناسایی واریانت‌های آللی مختلف ژن پرایون مؤثر بر بیماری اسکراپی در ‌بُزهای نژاد نائینی  PDF    دانلود : 75
  مجتبی نجفی ; سید حسن حافظیان ; محمد علی روحی ; محسن گودرزی 502-510
  بازدید: 153
  همسانه‏سازی و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئین G ویروس تب بی‏دوام گاوی در اشرشیاکلی  PDF    دانلود : 115
  رضا پسندیده ; محمدتقی بیگی نصیری ; مسعودرضا صیفی آباد شاپوری ; جمال فیاضی ; هدایت ‏الله روشنفکر ; محسن لطفی 511-519
  بازدید: 201

 • علمی پژوهشی- فیزیولوژی

 • اثر محافظتی پودر زردچوبه (Curcuma longa) بر آسیب‌های ناشی از استات سرب بر مصرف خوراک، تغییرات وزن و عملکرد تولید مثلی رت‌های نر ویستار  PDF    دانلود : 129
  علیرضا ایوبی ; رضا ولی زاده ; آرش امیدی ; عاطفه بابایی 520-529
  بازدید: 202
  تأثیر افزودن آسکوربیک‌‌اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانتی پلاسمای منی قوچ در خارج فصل تولیدمثلی  PDF    دانلود : 134
  سمیرا رضویان ; حسین دقیق کیا ; غلامعلی مقدم ; صادق علیجانی 530-540
  بازدید: 209