دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعیین ارزش غذایی، ترکیبات فنلی و فراسنجه های هضم برون تنی شاخ و برگ حاصل از برداشت زرشک

سید جلال مدرسی; رضا ولی زاده; محسن دانش مسگران; محمدحسن فتحی نسری; علیرضا هروی موسوی; فاطمه خسروی
تعداد مشاهده : 610 صفحه 227-237 PDF
تعداد مشاهده : 586 صفحه 238-247 PDF
تعداد مشاهده : 471 صفحه 248-257 PDF

ارزش غذایی محصول فرعی کشمش و اثر آن در تخمیر و ارزش تغذیه‌‌ای یونجه اواخر گل‌دهی در نشخوارکنندگان

مجتبی یاری; سمانه ولی نژاد; میلاد منافی; زینب قاسمی نژاد; ابولفضل کولیوند; سید مسعود ذوالحواریه
تعداد مشاهده : 498 صفحه 271-283 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تأثیر تراکم مواد مغذی و اسید آمینۀ ال- گلوتامین افزودنی بر عملکرد رشد، مورفولوژی روده کوچک و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

مجید قشلاق علیایی; ابوالقاسم گلیان; علیرضا حق پرست; محمد رضا باسامی; علیرضا هروی موسوی
تعداد مشاهده : 470 صفحه 284-297 PDF
تعداد مشاهده : 403 صفحه 351-360 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تعداد مشاهده : 440 صفحه 361-369 PDF
تعداد مشاهده : 467 صفحه 370-381 PDF
تعداد مشاهده : 533 صفحه 382-391 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

بررسی روند تغییرات متابولیت های خونی میش های خالص قزل و دورگ آرخار مرینوس× قزل در اواخر آبستنی

لیلا احمدزاده; علی حسین خانی; سامان ساعدی; حسین دقیق کیا; ملیحه داداشی; جابر جعفر زاده
تعداد مشاهده : 9674 صفحه 392-402 PDF