دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 635 صفحه 34-42 PDF

تأثیر تغذیه شبدر برسیم سیلویی مخلوط با تفاله ی خشک مرکبات بر عملکرد بره پرواری زل

مائده فیض; اسداله تیموری یانسری; یداله چاشنی دل; محمد کاظمی فرد
تعداد مشاهده : 657 صفحه 43-56 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

ارزیابی آب آشامیدنی مغناطیسی شده بر اجزای لاشه و عملکرد جوجه های گوشتی

علی گیلانی; حسن کرمانشاهی; ابوالقاسم گلیان; مصطفی قلی زاده; احمد علی محمد پور
تعداد مشاهده : 564 صفحه 86-95 PDF
تعداد مشاهده : 483 صفحه 96-107 PDF

تاثیر زمان مکمل سازی ال-کارنیتین و پودر سیر بر پاسخ ایمنی سلولی و همورال جوجه‌های گوشتی سویه آرین

علی خطیب جو; امین الله پورملکشاهی; فرشید فتاح نیا; هوشنگ جعفری; مریم اعلائی
تعداد مشاهده : 393 صفحه 132-140 PDF
تعداد مشاهده : 588 صفحه 141-153 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

تولید و تخلیص ایمونوگلوبین علیه اشرشیاکلای در زرده تخم مرغ

محمدرضا نصیری; علیرضا حق پرست; محمد محسن زاده; احمد حسن آبادی; خدیجه نصیری; زهرا رودباری; محمد دوستی
تعداد مشاهده : 655 صفحه 154-161 PDF

تجزیه و تحلیل ژنتیکی مواد جامد بدون چربی شیر با دو مدل تابعیت ثابت و تصادفی در گوسفند کردی شیروان

فاطمه کاظمی برزل آباد; سعید حسنی; فیروز صمدی; مجتبی آهنی آذری; داوود علی ساقی
تعداد مشاهده : 397 صفحه 162-173 PDF
تعداد مشاهده : 1440 صفحه 185-196 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

اثر سه روز ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده در سرما و افزودن مایع منی بر باروری قوچ

علیرضا وافری; محمد روستائی علی مهر; نوید قوی حسین زاده; فریدون طالبی
تعداد مشاهده : 435 صفحه 197-205 PDF

علمی پژوهشی- سایر

بررسی عوامل موثر بر نسبت جنسی ثانویه گاوهای شیری هلشتاین

علیرضا هروی موسوی; ابوالقاسم گلیان; سیدجلال مدرسی
تعداد مشاهده : 381 صفحه 206-215 PDF