دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر عملکرد و سلامتی بره‌های بلوچی

رضا ولی زاده; امین صلاحی; مهدی محمودی ابیانه; محمود سالمی
تعداد مشاهده : 827 صفحه 406-412 PDF
تعداد مشاهده : 828 صفحه 413-421 PDF

بررسی میزان و نوع آلودگی قارچی خوراک دام درگاوداری های شیری شهر یزد

محمد تقی قانعیان; عباسعلی جعفری; سارا جمشیدی; محمد حسن احرامپوش; حبیبه مومنی; امید جمشیدی; محمد علی قوه
تعداد مشاهده : 752 صفحه 422-427 PDF
تعداد مشاهده : 826 صفحه 428-436 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تعداد مشاهده : 503 صفحه 437-446 PDF
تعداد مشاهده : 497 صفحه 447-455 PDF
تعداد مشاهده : 456 صفحه 456-465 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی عوامل مؤثر بر صفت طول عمر اقتصادی در گوسفند کردی

راضیه ساقی; علی اصغر اسلمی نژاد; داود علی ساقی; محمد مهدی شریعتی
تعداد مشاهده : 788 صفحه 478-485 PDF

آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین منطقه ی مدیترانه ای ایران به روش رگرسیون تصادفی و مدل دام

محمد جبارزاده ایوریق; مراد پاشا اسکندری نسب; فاطمه پوربایرامیان; حسن خانزاده
تعداد مشاهده : 337 صفحه 492-497 PDF

بررسی ژن BMP 15 در گوسفندان افشاری و آمیخته افشاری× برولامرینو

رقیه قلی پور; لیلا دانش مقدم; محمدطاهر هرکی نژاد
تعداد مشاهده : 2170 صفحه 498-503 PDF

علمی پژوهشی- فیزیولوژی

تعداد مشاهده : 505 صفحه 504-511 PDF

چکیده انگلیسی مبسوط

تعداد مشاهده : 262 صفحه 512-533 PDF