دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 680 صفحه 257-266 PDF

ارزش تغذیه‌ای گیاه خار مریم برای گوسفند و تاثیر آن بر هضم مواد فیبری و پروتئینی

علی مجدم; مرتضی چاجی; طاهره محمدآبادی; صالح طباطبائی وکیلی
تعداد مشاهده : 559 صفحه 267-277 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تعداد مشاهده : 779 صفحه 294-304 PDF
تعداد مشاهده : 1069 صفحه 305-317 PDF

اثر سطوح مختلف اسانس نعناع، لیمو، آویشن و زنیان بر عملکرد، فراسنجه های خونی و بیان ژن‏های لیپوژنیک کبدی در جوجه های گوشتی

فرهاد صمدیان; محمد امیر کریمی ترشیزی; زربخت انصاری پیراسرایی; حسین واثقی; فهیمه محمد نژاد; وحید واحدی
تعداد مشاهده : 789 صفحه 329-339 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

برآورد ضریب همخونی و اثرات آن بر زنده‌مانی بره در جمعیت‌های مختلف گوسفند

محمد الماسی; امیر رشیدی; محمد رزم کبیر; محمد مهدی غلام بابائیان
تعداد مشاهده : 669 صفحه 340-346 PDF
تعداد مشاهده : 282 صفحه 347-355 PDF

مطالعه توزیع آماری اثرات QTL بر صحت ارزش های اصلاحی ژنومی برآورد شده با روش Bayesian

نازنین محمودی; احمد آیت اللهی مهرجردی; محمود هنرور; علی اسماعیلی زاده کشکوئیه
تعداد مشاهده : 376 صفحه 356-363 PDF

برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن بدن در سنین مختلف در گوسفند لری

زهرا یگانه پور; هدایت الله روشنفکر; جمال فیاضی; میرحسن بیرانوند; رضا پسندیده
تعداد مشاهده : 368 صفحه 364-372 PDF

علمی پژوهشی- سایر

چکیده انگلیسی مبسوط

تعداد مشاهده : 268 صفحه 381-405 PDF