نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • اثر جایگزینی سطوح مختلف جلبک سارگاسوم ایلیسیفولیوم به جای سیلو بر عملکرد و فرآسنجه‌های خونی وشکمبه ای بره های زل  PDF    دانلود : 2878
  علیرضا ولی کمال ; تقی قورچی ; مهدی فرحپور ; آشور محمد قره باش ; رحمت سمیعی 279-285
  بازدید: 527
  ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر  PDF    دانلود : 3032
  هادی قربانی فارمد ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده ; مجتبی یاری 286-294
  بازدید: 464
  تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی-دمایی (THI)  PDF    دانلود : 2812
  حمید تقوی ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده 295-303
  بازدید: 413
  مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره  PDF    دانلود : 1920
  حجت قلی زاده ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده ; عبدالمنصور طهماسبی ; پی کوانگ یو 304-311
  بازدید: 500
  تعیین میزان تجزیه‫پذیری و ضرایب هضمی کنجاله کانولا با روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز  PDF    دانلود : 4084
  یونس طهمزی ; اکبر تقی زاده ; یوسف مهمان نواز ; مهدی مقدم 312-323
  بازدید: 451
  تأثیر استفاده از پودر سیر در جیره گوسفند بر قابلیت‌هضم، تخمیر و جمعیت پروتوزوآیی شکمبه  PDF    دانلود : 3289
  محمدحسین طاهری نیا ; مرتضی چاجی ; طاهره محمدآبادی ; موسی اسلامی ; محسن ساری 324-332
  بازدید: 695

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • بررسی اثر سطح پروتئین و لیزین جیره برکمیت و کیفیت تولید مرغهای تخمگذار در سن ۲۸ تا ۴۲ هفتگی  PDF    دانلود : 1383
  حسن محمدی عمارت ; ابولقاسم گلیان ; عبدالمنصور طهماسبی ; حسن کرمانشاهی 333-341
  بازدید: 357
  تأثیر پودر گیاه چویر (Ferulagoangulata) بر کبد و فرآسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی مسموم شده با تتراکلریدکربن  PDF    دانلود : 3282
  فیروز صمدی ; عبدالحسین پورخنجر ; فرزانه گنجی ; صبا صمدی 342-350
  بازدید: 1083
  اثر ۱، ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی  PDF    دانلود : 2953
  سیدجواد حسینی ; حسن کرمانشاهی ; حسن نصیری مقدم ; ابولقاسم نبی پور ; احمد حسن آبادی 351-358
  بازدید: 425
  اثر بافت فیزیکی خوراک بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای در جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 2788
  مینا طرقیان ; رضا وكیلی 359-364
  بازدید: 402
  تهیه و ارزیابی جیره نیمه خالص به منظور مطالعات مربوط به فیبر در بلدرچین ژاپنی  PDF    دانلود : 3280
  وجیهه امام پور ; محمد امیر کریمی ترشیزی ; فرید شریعتمداری 365-373
  بازدید: 293

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • مطالعه چندشکلی ژن میواستاتین وتأثیر آن بر صفات رشد در گوسفند لری  PDF    دانلود : 3150
  فاطمه بهرام زاده ; غلامرضا داشاب ; مسعود علی پناه ; محمد رکوعی ; صادق اسداللهی 374-380
  بازدید: 569
  چندشکلی اگزون ۲ ژن BMP۱۵ در گوسفند سنگسری ایران  PDF    دانلود : 3448
  زانا پیرخضرانیان ; آرزو محمد هاشمی ; مجتبی طهمورث پور ; نصرالله پیرانی 381-387
  بازدید: 627
  تعیین چندشکلی ژن های POU۱F۱ و STAT۵A و ارتباط آنها با صفات تولید شیر در گاو  PDF    دانلود : 2854
  سونیا زکی زاده ; رامین حائری ; اکبر سلیمانی 388-394
  بازدید: 522
  مطالعه جهش های موجود در نیمه اول اگزون ۲ ژن GDF۹گوسفند آمیخته نژاد رومانوف و نژاد کرمانی  PDF    دانلود : 3211
  رسول خدابخش زاده ; محمدرضا محمدآبادی ; علی اسماعیلی زاده ; حسین مرادی شهربابک ; سپیده انصاری نمین 395-403
  بازدید: 437