نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن  PDF    دانلود : 1480
  عطیه رحیمی ; عباسعلی ناصریان ; رضا ولی زاده ; عبدالمنصور طهماسبی ; علیرضا شهدادی 228-238
  بازدید: 488
  تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن  PDF    دانلود : 1665
  رشید صفری ; رضا ولی زاده ; رسول کدخدایی ; عبدالمنصور طهماسبی ; عباسعلی ناصریان ; عین اله عبدی قزلجه 239-247
  بازدید: 374
  تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیکی و ارزش غذایی پوست سبز گردوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا با روش های کیسه‌های نایلونی و تولید گازوی فرآوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا  PDF    دانلود : 4154
  معصومه تکلوزاده ; امید دیانی ; رضا طهماسبی ; امین خضری 248-257
  بازدید: 656

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • اثر پس‌مانده کلسیم‌دار نیروگاه برق مشهد و سطح فسفر جیره بر عملکرد و استحکام استخوان جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 3941
  سمیرا حسن پور باشی ; ابولقاسم گلیان ; احمد حسن آبادی 189-196
  بازدید: 361
  اثر عصاره رازیانه و ویتامین D۳ بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری  PDF    دانلود : 1302
  محمد کاظمی فرد ; حسن کرمانشاهی ; منصور رضایی ; ابولقاسم گلیان 197-207
  بازدید: 389
  اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک) بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری  PDF    دانلود : 3546
  مصیب شلایی ; سید محمد حسینی 208-217
  بازدید: 765
  تاثیر تزریق نانو سیلور و عصاره های آویشن و مرزه در تخم مرغ بر درصد جوجه درآوری، فرآسنجه های گوارشی و ایمنی در روز تفریخ  PDF    دانلود : 3465
  علی اصغر ساکی ; جلال سالاری ; حسن علی عربی ; مهران وطنچیان ; معصومه عباسی نژاد 218-226
  بازدید: 586

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران  PDF    دانلود : 3977
  ساحره جوزی شکالگورابی ; عبدالاحد شادپرور 258-264
  بازدید: 551
  بررسی و تکثیر ناحیه تنظیمی ژن میوستاتین و تعیین توالی آن در گاوهای بومی (نجدی) خوزستان  PDF    دانلود : 3546
  زینب محمدی ; هدایت الله روشنفکر ; محمد تقی بیگی نصیری ; حمید رجبی معماری 265-269
  بازدید: 606
  اثر افزایش تعداد ماده های جمعیت مرجع و نشانگرهای امپیوت شده بر قابلیت اعتماد پیش بینی ژنومی گاوهای جرسی  PDF    دانلود : 4180
  داود کریمی ; مجتبی طهمورث پور ; محمد دادپسند ; علی اصغر اسلمی نژاد ; مونز ساندو لوند 270-278
  بازدید: 453