نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان  PDF    دانلود : 3260
  رضا ولی زاده ; رشید صفری ; سید احسان غیاثی ; حمیدرضا عشقی زاده
  بازدید: 420

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • تعیین اثرات تفاله گوجه فرنگی و منابع روغنی گیاهی و حیوانی بر عملکرد، اجزاء لاشه و فرآسنجه های استخوانی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی  PDF    دانلود : 3734
  سید جواد حسینی واشان ; ابولقاسم گلیان ; اکبر یعقوب فر ; محمدرضا نصیری ; احمدرضا راجی ; پیمان اسماعیلی نسب
  بازدید: 463
  تعیین انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی پودر یونجه در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و نشانگر اکسید کروم  PDF    دانلود : 7059
  مجتبی ایاز ; محمود شیوازاد ; محمد حسین شهیر ; سید عبدالله حسینی ; علی حاجی بابایی
  بازدید: 408
  بررسی اثرسطوح مختلف نیترات آب برعملکردوفراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 5136
  علی رضا حسابی نامقی ; همایون امینی
  بازدید: 329
  بررسی اثرات اسید سیتریک و آنزیم فیتاز بر عملکرد، پروفایل چربی خون، سیستم ایمنی و برخی ویژگی‎های لاشه جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 6014
  نسیبه محمدباقری ; رامین نجفی
  بازدید: 533
  تاثیر سطوح مختلف اسانس رازیانه بر صفات تولیدی، خواص کیفی تخم‌مرغ و برخی فراسنجه های تولیدمثلی مرغان تخم‌گذار  PDF    دانلود : 7321
  ابوالقاسم تاکی ; سمیه سالاری ; محمد بوجارپور ; محسن ساری ; محسن تقی زاده
  بازدید: 461
  تاثیر استفاده از پودر خرفه بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 6160
  محمدرضا قربانی ; محمد بوجارپور ; منصور میاحی ; جمال فیاضی ; سیدرضا فاطمی طباطبایی ; سید صالح طباطبایی
  بازدید: 580

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • بررسی پلی‌مورفیسم مرغان بومی مازندران و اصفهان با استفاده از نشانگرهای ریز‌ماهواره  PDF    دانلود : 4937
  سعید اسماعیل خانیان ; سعید انصاری مهیاری ; اردشیر نجاتی جوارمی ; محمد حسین بنابازی ; مجید صادقیان ; مریم تاتاری
  بازدید: 412

 • علمی پژوهشی- فیزیولوژی

 • تأثیر عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار  PDF    دانلود : 4318
  رضا ایوبی ; رضا ولی زاده ; جواد آرشامی ; زهرا موسوی
  بازدید: 339

 • علمی پژوهشی- سایر

 • بررسی میزان وقوع لنگش در گاوهای هلشتاین با روش گیت اسکورینگ و ارتباط آن با تولید، شکم زایش و امتیاز وضعیت بدنی حیوان  PDF    دانلود : 6124
  علی حسین خانی ; حسن فاضلی ; صادق علیجانی ; غلامعلی مقدم
  بازدید: 315