دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی پژوهشی

فهرست مطالب

پژوهشهای علوم دامی ایران

علمی پژوهشی- سایر

چکیده لاتین

پژوهشهای علوم دامی ایران
تعداد مشاهده : 562 PDF

علمی پژوهشی- تغذیه طیور

تاثیر استفاده مجدد از بستر و فرآوری آن بر عملکرد جوجه های گوشتی و کیفیت بستر

مصطفی لطفی; فرید شریعتمداری; محمد امیر کریمی ترشیزی
تعداد مشاهده : 587 PDF

علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

تعداد مشاهده : 609 PDF

اثر کاهش سطح پروتئین جیره غذایی بر بازدهی باروری گاوهای شیرده هلشتاین در تنش گرمایی

وحید غلامی; حمید امانلو; محمدحسین شهیر; حمیدرضا میرزایی الموتی
تعداد مشاهده : 801 PDF

مقایسه جمعیت و مورفولوژی پروتوزوآی شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان تحت شرایط تغذیه‌ای مشابه

صفورا جباری; مرتضی چاجی; موسی اسلامی; طاهره محمد آبادی; محمد بوجارپور
تعداد مشاهده : 929 PDF

علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

بررسی میزان بیان ژن‏های IFN-γ و TGFβ1 درخوکچه‏های هندی واکسینه شده با واکسن غیرفعال شده تب برفکی تیپ O

رضا پسندیده; محمد‏رضا نصیری; علی‏اصغر اسلمی‏نژاد; مجتبی طهمورث‏پور; سعید زیبایی
تعداد مشاهده : 630 PDF
تعداد مشاهده : 787 PDF

برآورد ضریب هم خونی و اثر آن بر برخی صفات تولید مثلی گله های گاو شیری استان اصفهان

سجاد قلی زاده; سعید انصاری مهیاری; احمد ریاسی; محمد رکوعی
تعداد مشاهده : 858 PDF