نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • اثر دفعات شیردوشی در ابتدای دوره شیردهی بر تولید شیر، متابولیت‌های خون و بازده تولیدمثل گاوهای هلشتاین  PDF    دانلود : 5195
  ابوالفضل کیانی ; احمد ریاسی ; سعید انصاری مهیاری ; غلامرضا قربانی ; محمد خوروش
  بازدید: 493
  تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز)  PDF    دانلود : 3415
  وحید کاردان مقدم ; محمد حسن فتحی نسری ; رضا ولی زاده ; همایون فرهنگ فر
  بازدید: 322
  تعیین ارزش غذایی علف خشک یونجه و کاه گندم استان آذربایجان شرقی  PDF    دانلود : 9162
  حسین جانمحمدی ; اکبر تقی زاده ; پرویز یاسان ; جلیل شجاع ; علی نیکخواه
  بازدید: 583
  اثرات اسانس گیاه دارویی بومی مروتلخ (Salvia mirzayanii) بر تخمیر میکروبی شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از سیستم تولید گاز و کشت پیوسته دو جریانه  PDF    دانلود : 7626
  یونس اولادشنبه ; محسن ساری ; مرتضی چاجی ; طاهره محمد آبادی ; محمد بوجارپور
  بازدید: 771
  اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته  PDF    دانلود : 3996
  مرضیه قدمی کوهستانی ; رضا ولی زاده ; عباسعلی ناصریان ; سیدهادی ابراهیمی
  بازدید: 450

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • تأثیر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ یونجه بر عملکرد، خصوصیات تخم‌مرغ و برخی پارامتر‌های خون در مرغ‌ تخم‌گذار های-لاین W۳۶  PDF    دانلود : 8667
  علی نوبخت
  بازدید: 384
  مقایسه ارزش غذایی سه نوع کنجاله سویا در آزمایشگاه و جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 4178
  مرضیه افخمی ; حسن کرمانشاهی ; ابوالقاسم گلیان
  بازدید: 382
  تاثیر استفاده از سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی  PDF    دانلود : 7184
  طیبه موسی پور ; محمد سالارمعینی
  بازدید: 810

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان‌های شمالی ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی  PDF    دانلود : 4893
  امید حسن زاده ; حسن حافظیان ; همایون فرهنگ فر
  بازدید: 376
  بررسی ناحیه تنظیمی ژن لپتین در گاوهای نجدی خوزستان  PDF    دانلود : 5848
  فاطمه امرایی ; هدایت اله روشنفکر ; جمال فیاضی ; محمد بوجارپور
  بازدید: 741
  مقایسه چندشکلی‌های تک نوکلئوتیدی جایگاه ژنی Mx در سویه‌های مختلف مرغ بومی، تجاری گوشتی و تخم‌گذار  PDF    دانلود : 5542
  صدیقه ملک شاهدهی ; سید حسن حافظیان ; قدرت رحیمی میانجی ; زربخت انصاری پیرسرایی
  بازدید: 495

 • علمی پژوهشی- فیزیولوژی

 • اثر مقادیر مختلف ال-گلوتامین و گلیسرول بر اسپرم پوشش‌دار شده قوچ در روند انجماد  PDF    دانلود : 5851
  ساناز حسن پور ; محمد روستائی علی مهر ; مهرداد محمدی
  بازدید: 530