نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • تاثیر سه دمای مختلف اکستروژن دانه سویای پرچرب بر مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری (AMEn)، قابلیت هضم مواد مغذی و عملکرد تولید جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 4457
  سیدعلی میرقلنج ; ابوالقاسم گلیان ; حسن کرمانشاهی ; احمد رضا راجی
  بازدید: 543
  بررسی عملکرد و شیوع آسیت در جوجه های گوشتی در پاسخ به برنامه های محدودیت غذایی و تغذیه وعده ای  PDF    دانلود : 5021
  بهروز دستار ; محمود شمس شرق ; سعید زره داران ; حسین محب الدینی
  بازدید: 574
  پیشگویی انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی (TMEn) خوراک‌های آماده دوره آغازین جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 5839
  سمیه رحمانی ; حسین جانمحمدی ; صادق علیجانی ; اکبر تقی‌زاده ; علی حسین خانی ; سید علی میرقلنج
  بازدید: 418
  اثرات مکمل ال-آرژنین بر رشد، تولید ماهیچه و ذخیره چربی در جوجه‌‌های گوشتی  PDF    دانلود : 6524
  مرضیه ابراهیمی ; احمد زارع شحنه ; محمود شیوازاد ; زربخت انصاری پیرسرایی ; مجید تبیانیان ; مسعود ادیب مرادی ; کرامت نوری جلیانی
  بازدید: 725
  تاثیر سطوح مختلف عنصر روی بر برخی فراسنجه‌های تولیدی مرغ‌های مادر گوشتی  PDF    دانلود : 7283
  مرتضی نادعلی ; سمیه سالاری ; محمد بوجارپور ; صالح طباطبایی وکیلی ; محسن ساری
  بازدید: 414
  اثر سیلی مارین بر تنش اکسیداتیو ایجاد شده توسط سرب در جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 7133
  روح اله ابراهیمی ; طاهره محمد آبادی ; محسن ساری ; سمیه سالاری ; محمدجواد ضمیری ; محمد تقی بیگی نصیری
  بازدید: 483
  اثرات ۱-۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول و عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه دارویی بوزیدان (Withania somnifera) بر معدنی شدن و استحکام استخوان جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 3532
  محمد طاهر میرکزهی ; حسن کرمانشاهی ; ابوالقاسم گلیان ; احمدرضا راجی
  بازدید: 639

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین  PDF    دانلود : 4199
  صمد صادقی ; رضا ولی زاده ; عباسعلی ناصریان ; عبدالمنصور طهماسبی
  بازدید: 546
  اثر جایگزینی یونجه خشک با سیلاژ یونجه در جیره های گاوهای پرتولید هلشتاین  PDF    دانلود : 7801
  نبی اله آقازیارتی فراهانی ; حمید امانلو ; هرمز منصوری ; حمیدرضا میرزایی ; علی مصطفی تهرانی
  بازدید: 689
  مقایسه تاثیر پرتوهای یون ساز گاما و الکترون بر کینتیک تجزیه شکمبه ای پروتئین و اسیدهای آمینه کنجاله سویا  PDF    دانلود : 6352
  فرزاد قنبری ; تقی قورچی ; پروین شورنگ ; هرمز منصوری ; نورمحمد تربتی نژاد
  بازدید: 488

 • مقالات علمی پژوهشی

 • مندرجات  PDF    دانلود : 4611
  Ijasr Ijasr
  بازدید: 395
  چکیده لاتین  PDF    دانلود : 3479
  Ijasr Ijasr
  بازدید: 339