نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • Abstract  PDF    دانلود : 3423
  IJASR IJASR
  بازدید: 326

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان  PDF    دانلود : 6141
  رضا ولی زاده ; مرضیه قدمی کوهستانی
  بازدید: 603
  بررسی اثرات تغذیه ای کنجاله سویای میکرونیزه شده و مقایسه ی آن با مکمل سازی متیونین محافظت شده بر عملکرد بره های پرواری آمیخته زل  PDF    دانلود : 6095
  سارا یوسفیان ; اسدا.. تیموری یانسری ; زربخت انصاری پیرسرایی
  بازدید: 542
  تأثیر مغز میوه بلوط بر قابلیت هضم و خصوصیات تخمیر شکمبه ای گوسفند نژاد عربی  PDF    دانلود : 7112
  مریم هرسینی ; محمد رضا بوجارپور ; موسی اسلامی ; مرتضی چاجی ; طاهره محمدآبادی
  بازدید: 638
  ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی  PDF    دانلود : 6671
  فریدون ملتی ; ندا نقدی ; رضا ولی زاده
  بازدید: 434
  اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی  PDF    دانلود : 3881
  مسلم باشتنی ; محمد رضا تهرانی ; عباسعلی ناصریان ; محمد حسن فتحی
  بازدید: 418
  تاثیر استفاده از اوره گوگرددار بر قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تخمیر شکمبه ای در بز رائینی  PDF    دانلود : 7610
  اکبر جواندل کورعباسلو ; رضا طهماسبی ; امید دیانی
  بازدید: 482

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • استفاده از ضایعات بوجاری گندم با و بدون مکمل آنزیمی در جیره رشد جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 7335
  مژگان مظهری ; ابوالقاسم گلیان ; حسن کرمانشاهی
  بازدید: 554
  اثرات سطوح مختلف دانه سویای برشته و متیونین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی جوجه های نر گوشتی  PDF    دانلود : 5904
  محسن تیموری ; رضا وکیلی ; سونیا زکی زاده ; علیرضا فروغی ; حسن رحمانی
  بازدید: 491
  برآورد احتیاجات لیزین قابل هضم در دوره آغازین بلدرچین ژاپنی  PDF    دانلود : 6583
  مصطفی آشوری ; قاسم جلیلوند ; مهران مهری ; غلامرضا زابلی ; محمود قزاقی
  بازدید: 474
  اثر افزودن ریشه گیاه باریجه (Boiss Ferula gummosa) به جیره غذایی بر عملکرد، میکروبیولوژی روده و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی در جوجه‌های گوشتی  PDF    دانلود : 3970
  زهرا عبدالهی زاوه ; احمد حسن آبادی ; ابوالقاسم گلیان
  بازدید: 545