نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات علمی پژوهشی

 • چکیده لاتین  PDF    دانلود : 5206
  IJASR IJASR
  بازدید: 490

 • علمی پژوهشی - تغذیه نشخوارکنندگان

 • جایگزینی سطوح مختلف پسماند رستوران با دانه جو در جیره و تاثیر آن بر عملکرد بره‌های دورگ  PDF    دانلود : 6540
  مهدی مرادی ; علی حسین خانی ; اکبر تقی زاده ; صادق علیجانی ; حسین دقیق کیا
  بازدید: 550
  برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro  PDF    دانلود : 4788
  محمد مهدی محقی ; عبدالمنصور طهماسبی ; رضا ولی زاده ; عباسعلی ناصریان
  بازدید: 534
  اثر سطوح مختلف مکمل سلنیوم بر عملکرد، متابولیت های خونی و گوارش پذیری مواد مغذی در بره های نر نژاد مهربان  PDF    دانلود : 6949
  رضا علیمحمدی ; حسن علی عربی
  بازدید: 922

 • علمی پژوهشی- تغذیه طیور

 • تأثیر افزودن صفرای گاوی و اسید آلی بر عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی، متابولیت های خون و ویسکوزیته شیرابه ایلئومی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با پیه  PDF    دانلود : 3969
  محمد الزوقری ; حسن کرمانشاهی ; حسن نصیری مقدم
  بازدید: 492
  تأثیر گیاه دارویی نعناع بر عملکرد تولیدی، جمعیت میکروبی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‌های حاوی سطوح مختلف گندم  PDF    دانلود : 3998
  وفا متجدد ; حسن نصیری مقدم ; احمد حسن آبادی
  بازدید: 660
  مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتی  PDF    دانلود : 11507
  رضا مصدق ; سمیه سالاری ; محسن ساری ; طاهره محمد آبادی ; محسن تقی زاده
  بازدید: 1723

 • علمی پژوهشی- ژنتیک و اصلاح دام و طیور

 • بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS۱۹۱۵، BMS۱۳۵۰، LGB و ILSTS۴۵ در گوسفندان نژاد بلوچی  PDF    دانلود : 5946
  رضا ولی زاده ; محمد رضا نصیری ; علی اصغر اسلمی نژاد ; غلام داشاب ; داوود علی ساقی ; مریم قلی زاده
  بازدید: 524
  ارزیابی ژنتیکی سن اولین زایش، روزهای باز و تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران  PDF    دانلود : 5253
  مرتضی بی طرف ثانی ; علی اصغر اسلمی نژاد ; عاطفه سید دخت
  بازدید: 610
  تغییرات فنوتیپی صفت حداکثر سرعت رشد روزانه در بره های بلوچی  PDF    دانلود : 6108
  حامد سرایی ; همایون فرهنگ فر ; حسن نعیمی پور
  بازدید: 502

 • علمی پژوهشی- فیزیولوژی

 • بررسی اثر زرده تخم مرغ و سرما بر ذخیره سازی اسپرم پوشش دار شده قوچ تالشی درC °۵  PDF    دانلود : 5444
  آزاده محمدی نودهی ; محمد روستائی علی مهر
  بازدید: 923